Skip to main content

Full text of "Wiskunde Graad 1"

See other formats


Wiskunde Graad 1 By: 

Siyavula Uploaders Wiskunde Graad 1 By: 

Siyavula Uploaders Online: 

< http://cnx.Org/content/collll25/l.l/ > CONNEXIONS 

Rice University, Houston, Texas This selection and arrangement of content as a collection is copyrighted by Siyavula Uploaders. It is licensed under 

the Creative Commons Attribution 3.0 license (http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/). 

Collection structure revised: October 9, 2009 

PDF generated: February 6, 2011 

For copyright and attribution information for the modules contained in this collection, see p. 255. Table of Contents 1 Kwartaal 1 

1.1 Tilling 1 

1.2 Ruimte-orientering 5 

1.3 Herken verskille 9 

1 .4 Voltooi patrone 15 

1.5 Baie en min 17 

1.6 Ewe veel 22 

1.7 Tel van voorwerpe 28 

1.8 Vorms - Reghoeke 38 

1.9 Wiskunde, vorms en patrone 45 

1.10 Word Slim met Syfers - Module 2-01 49 

1.11 Word Slim met Syfers - Module 2-02 60 

1.12 Word Slim met Syfers - Module 2-03 71 

2 Kwartaal 2 

2.1 Word Slim met Syfers - Module 3-01 81 

2.2 Word Slim met Syfers - Module 3-02 88 

2.3 Word Slim met Syfers - Module 3-03 98 

2.4 Word Slim met Syfers - Module 4-01 106 

2.5 Word Slim met Syfers - Module 4-02 118 

3 Kwartaal 3 

3.1 Word Slim met Syfers - Module 5-01 131 

3.2 Word Slim met Syfers - Module 5-02 138 

3.3 Word Slim met Syfers - Module 5-03 148 

3.4 Word Slim met Syfers - Module 6-01 158 

3.5 Word Slim met Syfers - Module 6-02 170 

4 Kwartaal 4 

4.1 Word Slim met Syfers - Module 7-01 183 

4.2 Word Slim met syfers - Module 7-02 192 

4.3 Word Slim met Syfers - Module 7-03 201 

4.4 Word Slim met Syfers - Module 7-04 212 

4.5 Word Slim met Syfers - Module 8-01 218 

4.6 Word Slim met Syfers - Module 8-02 224 

4.7 Word Slim met Syfers - Module 8-03 233 

4.8 Word Slim met Syfers - Module 8-04 242 

Attributions 255 Chapter 1 

Kwartaal 1 1.1 Telling 1 

1.1.1 WISKUNDE 

1.1.2 Word slim met syfers 

1.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.1.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 
Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m22477/!. l/>. CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 Table 1.1 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

• INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 1.1.5 LEERDERS AFDELING 

1.1.6 Inhoud 

1.1.6.1 AKTIWITEIT: Telling [LU 1.4, LU 1.1] 

• Hiep, hiep hoera! 

Op Ijaaroud 

kon ek al stap. 

Op 2jaar 

eet ek self my pap 

Op 3jaar 

kon ek hop, hop, hop. 

Op 4-jaar 

kon ek skielik stop. 

Ek was maar 5 

toe ry ek f iets. 

Op 6 klim ek 

die bergpaadjies. 

Maar nous ek 7 

Hiep hiep hoera! 

Ek gaan al skool 

en gee myjuffrou 

al haar dae. 

I 2 3 L 5 6 7 

Figure 1.1 LU 1.4 Table 1.2 Ek het . . . (Tel hulle) CHAPTER 1. KWARTAAL 1 blokki ies balk karretjies nnge sterre bote boekc potlode appels koeki ies lekkers roomuse 00000 4J?4S?45£ 4#4S? -KZ Ki 000 Figure 1.2 LU 1.11 Table 1.3 1.1.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle 
orden, beskryf en vergelyk. 

1.2 Ruimte-orientering 2 

1.2.1 WISKUNDE 

1.2.2 Word slim met syfers 

1.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.2.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 
Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 Table 1.4 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

• INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22479/!. l/>. 6 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 1.2.5 LEERDERS AFDELING 

1.2.6 Inhoud 

1.2.6.1 AKTIWITEIT: Ruimte-orientering [LU 3.5] 

• Wat weet ons? Teken 'n [U+25CB] 
aan die boom 
bokant die boom 
die be lanqs die boom 
in die boom 
onderaan die boom 
voor die boom 
bo-op die boom 
onder die boom 
agter die boom Figure 1.3 • Ek en my broer het dieselfde boeke. Teken my broer se boek. 
Figure 1.4 I ■ I | i *|fc"| Figure 1.5 Ons teken dieselfde prente. CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • t • 

• *•{•)••♦ Figure 1.6 • Teken dieselfde vorms. Kleur hulle in. ^~i_^ Figure 1.7 LU3.5 Table 1.5 1.2.7 Assessering 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder een driedimensionele voorwerp in ver- 
houding tot 'n ander beskryf (bv. "voor" of "agter"). 1.3 Herken verskille 3 

1.3.1 WISKUNDE 

1.3.2 Word slim met syfers 

1.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.3.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 
Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 Table 1.6 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 1.3.5 LEERDERS AFDELING 

1.3.6 Inhoud 

1.3.6.1 AKTIWITEIT: Herken verskille [LU 1.4, LU 1.1] 

Kom ons gesels oor. . . 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22482/!. l/>. 10 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Figure 1.8 Hoekom se ons hierdie is almal eenders? Wat is hulle? 
Figure 1.9 • Hoekom is hierdie almal eenders? Is hierdie almal eenders? Hoekom nie? • Teken 'n sirkel om die een ding wat anders is. 11 


Figure 1.10 rooi blou 
geel 
groen LU5.3 • Ek ken my kleure: Table 1.7 12 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
• Teken iets: 

^root 
klein 
lank 
kort LU4.6 
LU 5.2 

Table 1.8 

Op die vorige bladsy is daar 'n prent van my "deurmekaar" kas. Mamma het gese: "Pak jou kas reg". 

• Ek sal my goed volgens kleure regpak. Gesels oor "eenders" en "anders." Gee redes. 

• Rooi goed - teken hulle. Blou goed - teken hulle. 13 Groen goed - teken hulle. Geel goed - teken hulle. • Teken iets. . . 

Groot 
Groter 
Grootste 
Klein 
Kleiner 
Kleinste 
Lank 
Langer 
Langste 
Kort 
Korter 
Korste • Kom ons gesels oor. . . 
hoe groot hulle is LU 5.2 Table 1.9 LU4.5 Table 1.10 

ewe groot 

ewe groot 

Figure 1.12 • Kleur in wat ewe groot is. 14 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.13 LU4.5 Table 1.11 1.3.7 Assessering 

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instmmente en formules in 'n verskei- 
denheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder (addisioneel) sulke verskille beskryf en 
verstaan: 

4.6.1 grootte; 

4.6.2 lengte. 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder sorteer fisiese voorwerpe volgens een 
spesifieke eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is (bv. "Sorteer vetkryte volgens kleur"); 

Assesseringstandaard 5.3: gee redes waarom versamelings op spesifieke maniere gegroepeer is. 15 

1.4 Voltooi patrone 4 

1.4.1 WISKUNDE 

1.4.2 Word slim met syfers 

1.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.4.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 
Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 Table 1.12 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 1.4.5 LEERDERS AFDELING 

1.4.6 Inhoud 

1.4.6.1 AKTIWITEIT: Voltooi patrone [LU 3.2] 

• Voltooi die patrone. 

4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22483/!. l/>. 16 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Q £ Q 
t\ 
A A A Figure 1.14 LO 3.2 LU 3.2 Table 1.13 1.4.7 Assessering 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder flsiese tweedimensionele vorms en dried- 
imensionele voorwerpe beskryf, sorteer en vergelyk volgens: 

3.2.1 grootte; 

3.2.2 voorwerpe wat rol of skuif; 

3.2.3 vorms wat reguit of ronde rande het. 17 

1.5 Baie en min 5 

1.5.1 WISKUNDE 

1.5.2 Word slim met syfers 

1.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.5.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 
Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 Table 1.14 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 1.5.5 LEERDERS AFDELING 

1.5.6 Inhoud 

1.5.6.1 AKTIWITEIT: Baie en min [LU 5.2, LU 1.9] 

• Ek gaan stap. Ek sien . . . 

5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22484/!. l/>. 18 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 m * & -0 # 
# % Hi m % 

baie miere min spinnekoppe Figure 1.15 • Teken 
Figure 1.16 baie 
Figure 1.17 Figure 1.18 baie 19 o Figure 1.19 mm & 

Figure 1.20 baie appels o Figure 1.21 min appels • By my party tjie was daar 
meer seuns en minder meisies LU 5.2 Table 1.15 20 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Figure 1.22 Ek het vir elkeen 'n maat gegee. 
• Gee vir elke hasie 'n wortel: cs^ OO <=2& <^^% meer of minder? Figure 1.23 <&>. a 19 Figure 1.24 Paar af. Teken die groep wat meer het. Paar af. 21 a0" Figure 1.25 • Teken die groep wat meer het. LU 1.9 Table 1.16 • Teken 'n groep met meer / minder voorwerpe. 
minder 
Figure 1.26 meer 
minder 
Figure 1.27 meer 
minder 22 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Figure 1.28 meer LU 1.9 Table 1.17 1.5.7 Assessering 

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed 
om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder sorteer flsiese voorwerpe volgens een 
spesifieke eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is (bv. "Sorteer vetkryte volgens kleur"); 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf 
en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.9.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.9.2 verdubbeling en halvering; 

1.9.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.9.4 getallelyne. 

1.6 Ewe veel 6 

1.6.1 WISKUNDE 

1.6.2 Word slim met syfers 

1.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.6.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 
Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22486/!. l/>. 23 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 Table 1.18 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 24 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 1.6.5 LEERDERS AFDELING 

1.6.6 Inhoud 

1.6.6.1 AKTIWITEIT: Ewe veel [LU 1.9, LU 1.4] -t9 


ewe -£0 veel Figure 1.29 • Teken ewe veel voorwerpe. Paar hulle af. 

Figure 1.30 

Figure 1.31 25 

Figure 1.32 

Figure 1.33 LU 1.9 Table 1.19 
'n Probleem om op te los. 
• Hoe kan jy hierdie groepe verander sodat hulle ewe veel sal wees? 
ewe veel 
Figure 1.34 of 26 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
ewe veel 
Figure 1.35 
• Los nou hierdie probleme op. 
Figure 1.36 ewe veel 
Figure 1.37 ewe veel 
• Ek speel albasters met Jan. 27 Jan het A A A ^albasters. 

oooa Ekhet albasters. Figure 1.38 Ons het 

• Jan kry een meer. albasters. Jan het nou Ek het 

een meer een minder 

Figure 1.39 • Jan kry weer een meer. Jan het nou Ek het een 

een meer minder Figure 1.40 LU 1.4 Table 1.20 28 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 1.6.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle 
orden, beskryf en vergelyk. 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik: 

1.9.1 opbou en afbreek van getalle; 

1.9.2 verdubbeling en halvering; 

1.9.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers); 

1.9.4 getallelyne. 

1.7 Tel van voorwerpe 7 

1.7.1 WISKUNDE 

1.7.2 Word slim met syfers 

1.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.7.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 
Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22488/!. l/>. 29 Table 1.21 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees • INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 

1.7.5 LEERDERS AFDELING 

1.7.6 Inhoud 

1.7.6.1 AKTIWITEIT: Tel van voorwerpe [LU 1.1, LU 1.4, LU 1.3] 

1.7.6.1.1 'N TELRYMPIE 

Een, twee, drie 

'n voet, 'n been, 'n knie. 
Vier, vyf, ses 
voeltjies in 'n nes. 
Sewe, ag, nege 
eet 'n bossie bete. 
En hier is sommer tien 
vingers om te sien. 

• Tel. Hoeveel...? 
rooi albasters blou albasters )®(i)&® ®(§>@®@ <g>0® Figure 1.41 ©® D®@@ ©© ©© QM)©©(E>® 

Figure 1.42 groen albasters 30 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 (D, 


Figure 1.43 geel albasters vwvv^ Figure 1.44 • Teken nog een. Tel. LU 1.1 
LU 1.4 

Table 1.22 £z5l^ Figure 1.45 muise pplT-^-^-^- Figure 1.46 ballonne 31 Q Q Q _ 

Figure 1.47 borne Figure 1.48 albasters Figure 1.49 spore Figure 1.50 kolle 
• Tel die spore. 32 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.51 

Figure 1.52 LU 1.1 My kosblik Table 1.23 o 


& 


d? 


m Figure 1.53 • Piet se kosblik 33 ^ 


6 

<m Figure 1.54 • Ek het... een 1 een 1 een 1 o 
&? Figure 1.55 • Ron het... 34 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.56 Kleur die blokkies met een voorwerp in. Skryf "1". Oi 


%3^ 


® 


o 


3 


^ 


e^> 


<^A 


9 


T>^ 

(^\ Figure 1.57 LU 1.3 Table 1.24 Ek en Tessa gaan stap. 
• Tessa se rooi appels. • My groen appels. Ons het elkeen twee 2 appels. 
• Tessa se kosblik. 35 Figure 1.58 Figure 1.59 36 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 


Figure 1.60 Legkaarte om te boil. 
• Knip, pas en plak. LU 1.3 Table 1.25 37 
een 1 
een 1 
een 1 


twee 2 een 1 twee 2 Figure 1.61 LU 1.3 Table 1.26 1.7.7 Assessering 

Leeruitkomste l:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en 
voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te 
kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 
ken en lees en getalname van 1 tot minstens 34 skryf; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle 
orden, beskryf en vergelyk. 38 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 1.8 Vorms - Reghoeke 8 

1.8.1 WISKUNDE 

1.8.2 Word slim met syfers 

1.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.8.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 
Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 Table 1.27 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 1.8.5 LEERDERS AFDELING 

1.8.6 Inhoud 

1.8.6.1 AKTIWITEIT: Vorms - Reghoeke [LU 3.1, LU 3.5, LU 3.6, LU 2.1] 

Miemie Muis 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22493/!. l/>. 39 
Figure 1.62 Hierdie kartondoos het kante. 
Miemie Muis staan voor die kartondoos. 
Sy kyk na hierdie kant van die kartondoos. 
Trek met jou vinger om hierdie kant. • Teken hierdie kant. 
een kant 
Figure 1.63 Miemie hardloop om die kartondoos na die volgende kant. 
Sy kyk na hierdie kant van die kartondoos. 
Trek met jou vinger om hierdie kant. • Teken hierdie kant. 
een kant 40 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Miemie hardloop na die volgende kant. 
Sy staan agter die kartondoos. 
Sy kyk na hierdie kant van die kartondoos. 
Trek met jou vinger om hierdie kant. 

• Teken hierdie kant. een kant x > 
Figure 1.65 Miemie hardloop om die kartondoos na die volgende kant. 
Sy kyk na hierdie kant van die kartondoos. 
Trek met jou vinger om hierdie kant. • Teken hierdie kant. 
een kant 41 
Figure 1.66 Nou spring Miemie binne-in die kartondoos. 
Sy hardloop op die bodem van hoek tot hoek. 
Trek met jou vinger om hierdie kant. • Teken hierdie kant. 
een kant Figure 1.67 Miemie spring bo-op die kartondoos. 

Sy hardloop om die deksel van hoek tot hoek. 

Trek met jou vinger om hierdie kant. 

• Teken hierdie kant. 

een kant 

Miemie het nou elke kant van hierdie kartondoos bekyk. 

• Tel die kante. 

Daar is ses kante. 
So lyk hulle: 42 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 >rkant agterkant sykant sykant onderkant bokant Figure 1.68 Wat is eenders aan almal? 

Hoeveel hoeke het elke kant? 

Hoeveel sye het elke kant? 

Hierdie vorms word reghoeke genoem. 

'n Reghoek het vier reguit kante. 

Twee daarvan is lank en twee is kort. 

'n Reghoek het vier hoeke. 

Teken 'n reghoek in die lug met jou vinger. LU3.1 
LU3.5 
LU3.6 

Table 1.28 bokant 

agterkant 

sykant 43 
Figure 1.69 sykant 

voorkant 

onderkant LU3.1 
LU3.5 
LU3.6 

Table 1.29 • Kan jy enige kante sien wat reghoekig is? 

• Kleur hulle in. 44 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.70 • Voltooi die pat rone. D D Figure 1.71 LU 2.1 
LU3.1 

Table 1.30 • Reghoeke om in te kleur: 45 m 
Figure 1.72 • Knip prente uit van dinge met kante wat soos reghoeke lyk. Plak hulle hier. 

1.8.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel 
en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.1: Die leerder is in staat om eenvoudige patrone kopieer en uitbrei deur fisiese 
voorwerpe en tegnieke te gebruik (bv. deur kleur en vorms te gebruik). 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Die leerder is in staat om tweedimensionele vorms en driedimensionele 
voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem; 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder een driedimensionele voorwerp in ver- 
houding tot 'n ander beskryf (bv. "voor" of "agter"). 

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder rigtingaanwysings volg (alleen en/of as 
lid van 'n groep of span) om self binne die klaskamer te verplaas of te posisioneer of om driedimensionele 
voorwerpe in verhouding tot mekaar te posisioneer. 1.9 Wiskunde, vorms en patrone 9 

1.9.1 WISKUNDE 

1.9.2 Word slim met syfers 

1.9.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.9.4 Memorandum 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

9 This content is available online at <http://cnx.org/content/m22611/!. l/>. 46 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Module 1 Kritieke- en ontwikkelings uitkomste 


Bladsyverwysings 


KU 1 


4, 5, 8, 15 


KU3 


2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19 


KU4 


4, 21 


KU 7 


11, 12, 13, 16, 17, 20 


KU8 


4 Table 1.31 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 1.9.5 LEERDERS AFDELING 

1.9.6 Inhoud 

1.9.6.1 AKTIWITEIT: Wiskunde, vorms en patrone [LU 3.1, LU 2.1, LU 2.2, LU 2.3] 

Wiskunde en vorms 

• Alles het 'n vorm. 47 

A 

HI Figure 1.73 Kyk na hulle en teken die wat die vorm het van 'n: vierkant 
reghoek 
sirkel 
driehoek 
Figure 1.74 Ek kan 'n driehoek sien , , , 
Figure 1.75 Ek kan 'n 


.. sien LU3.1 48 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Table 1.32 1.9.6.1.1 Wiskunde en patrone 

'n Patroon word gemaak deur dieselfde lyne of vorms oor en oor te teken. 
Kyk na die patrone op Sandra se romp. 

• Voltooi die patrone vir Sandra. 

Figure 1.76 Kan jy hierdie patrone sien? Voltooi hulle. ^£X>Q 6DD6 Figure 1.77 Soek na patrone in hierdie getalleblok. Skryf hulle neer. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 1 


10 


11 


20 

49 
Table 1.33 LU 2.1 
LU 2.2 

Table 1.34 

• Ontwerp jou eie mooi patroon. 

• Speel 'n speletjie. Kies 'n maat. Kyk wie kan die meeste driehoeke, vierkante en reghoeke in die 
prentjies kry. Skryf neer hoeveel jy gekry het. 

driehoeke 

vierkante 

driehoeke 

Wie het gewen? LU 2.3 
LU3.1 

Table 1.35 

1.9.7 Assessering 

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel 
en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.1: Die leerder is in staat om eenvoudige patrone kopieer en uitbrei deur fisiese 
voorwerpe en tegnieke te gebruik (bv. deur kleur en vorms te gebruik). 

Assesseringstandaard 2.2: Die leerder is in staat kopieer en brei eenvoudige getalreekse uit tot min- 
stens 200; 

Assesseringstandaard 2.3: Die leerder is in staat om skep eie patrone. 

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele 
voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Die leerder is in staat om tweedimensionele vorms en driedimensionele 
voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem; 

3.1.1 bokse (prismas) en balle (sfere); 

3.1.2 driehoeke en reghoeke; 

3.1.3 sirkels. 

1.10 Word Slim met Syfers - Module 2 - 01° 

1.10.1 WISKUNDE 

1.10.2 Word slim met syfers 

1.10.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.10.4 Memorandum 

INLEIDING °This content is available online at <http://cnx.org/content/m31365/!. l/>. 50 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

• INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 

Die drie bere help die leerders verstaan: 

• getalbegrip 1 tot 5; 

• telaktiwiteite in ene en twee tot 20, asook telrympies; 

• kleure: pers en oranje; 

• woordeskat: lig, swaar, meer, minder, eerste en laaste; 

• vorms - sirkels; en 

• voltooiing van 'n graflek oor hoe ons skool toe kom. 1.10.5 LEERDERS AFDELING 

1.10.6 Inhoud 

• Knip die 3 bere uit op die volgende bladsy en plak hulle hier. 51 
Figure 1.78 * i a y^ Figure 1.79 LU 1.3 Table 1.36 • Knip uit 52 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.80 LU 1.1 Table 1.37 53 * m * 


*■*% 
« 


■ * 
^* * * 
^* " * 


* * 


* % 
# 


1 
* % 
# % 


4 i 


4 i 
4 


i 
4 i 
4 l 


f 


t 


* 
p 
t 


# 


* 


/ 
# 
/ 


--% 


•-< 
• 


-1 
■-* 
--* 


* 


i 


V 
% 
% 


i 


t 


l 
l 
t 


i ' 


* * 
1 


i 
t ■ 
i 1 


% * 


v * 
i 


# 
% * 
v * 


«• - * 


t 
■ 

• 
■ 
■ 
■ 

■ 
> 
* 


m # 
*-* 

• 
■ 

: 

■ 
■ 

■ 
*•* 


j 
t 
i 

* 


> ■ 
% ■ 

i 

A 


i 

■ 
■ 
■ 
* 

t 

9 


** - 

f 

* 
a 

i 


*■ i 
l i 

A : : 


1 4 

r t 


i 

t 


**.<• 
■ 


* **. 


— * 


* * 


*** ! ! i 
*-->' 
I 
* I 1 
I 
■-* I 

t 

% 

9 

* " V ** 
■ ■ 

.4 i 


-* I 
i 

V* 

t 
I 

/ 


'^cQsaf ^^Qoo^ " o 


Figure 1.81 54 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Teken elke keer 3 voorwerpe. LU 1.3 Table 1.38 

^C^ 
Voltooi Figure 1.82 


1 


twee 
3 
2 1 Figure 1.83 Kyk na jou beertjie. LU 1.3 Table 1.39 55 Dit is rorv d. bu kop is n sirkel. *rL' ■ LlOr' xjkop 
Figure 1.84 Teken om sy kop. 

Praat oor: 

Kan dit rol? Kan dit gly? Het dit hoeke? 
Figure 1.85 Teken baie sirkels en kleur hulle in. 56 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 LU3.1 Table 1.40 Soek O's in tydskrifte en plak hulle hier. Figure 1.86 • Teken baie sirkels. 
Figure 1.87 Kleur hulle oranje in. • Teken min sirkels. 

• Kleur hulle pers in. 
Figure 1.88 57 LU3.1 Table 1.41 Pappa Beer 
is swaar. Baba Beer 
is lig. 
q\A/nnr Figure 1.89 • Soek 'n prentjie van iets wat swaar is en iets wat lig is. 58 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.90 swaar 
Figure 1.91 lig LU4.6 Table 1.42 Maak die mandjie swaarder. 59 
Figure 1.92 Maak die mandjie ligter. 
Het elkeen 'n hoed? Figure 1.93 
fea Figure 1.94 meer 
minder 

Table 1.43 Gee vir elkeen 'n mandjie. 60 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
eweveel Figure 1.95 
LU4.5 Table 1.44 1.10.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 34; 

Leeruitkomste 3:RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem, insluitend: 

Leeruitkomste 4:METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder die taal. 1.11 Word Slim met Syfers - Module 2 - 02 11 

1.11.1 WISKUNDE 

1.11.2 Word slim met syfers 

1.11.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.11.4 Memorandum 

INLEIDING n This content is available online at <http://cnx.org/content/m31366/!. l/>. 61 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

• INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 

Die drie bere help die leerders verstaan: 

• getalbegrip 1 tot 5; 

• telaktiwiteite in ene en twee tot 20, asook telrympies; 

• kleure: pers en oranje; 

• woordeskat: lig, swaar, meer, minder, eerste en laaste; 

• vorms - sirkels; en 

• voltooiing van 'n graflek oor hoe ons skool toe kom. 1.11.5 LEERDERS AFDELING 

1.11.6 Inhoud 

• 'n Rympie om te leer: 62 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Vyf klein beertjies 
sien n groot dier. 
Een skrik horn dood 
en nou is daar vier. lib uu Iris Vier klein beertjies 
het gaan ski, 
Een val oor die rant, 
en nou is daar drie. M 

ill] ill] Drie klein beertjies 
gaan na die see, 
Een bly agter 
en nou is daar twee. MM Twee klein beertjies 
wil bate geld leen, 
Een gaan bank toe 
en nou is daar een. 


Een klein beertjie 
Ry op die buL 
Hy gooi horn af 
en nou is daar nul. R.Lo Figure 1.96 LU 1.2 Table 1.45 Tel die beertjies. Figure 1.97 63 frft O^H'r\ Omkring die eerste en die laaste beertjies. © Vul in: I Die 

is „ Die 

is _. Die 

is _. © Teken eerste tweecU derd* Figure 1.98 LU 1.1 
LU 1.3 
LU 1.4 

Table 1.46 64 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 L vier :.?• 

Figure 1.99 • Pak die tasse uit. 
L vier Figure 1.100 LU 1.3 Table 1.47 Voltooi jou kosblik. Tel in 2'e. 65 
v s !0 A Figure 1.101 • Kies wat jy graag in jou kosblik wil he. □ koekies 

□ witbrood 

□ biltong □ lekkers 

□ bruinbrood 

□ vrugtesap Dkoeldrank 

□ skyf ies 

□ appel Figure 1.102 • Plak prente uit 'n tydskrif om jou kosblik vol te maak: LU 1.2 
LU3.1 
LU 5.2 
LU5.3 

Table 1.48 • Maak een meer: 66 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 • Teken elke keer 4 vier. Figure 1.103 L vier ! L Vier Figure 1.104 LU 1.3 
LU 1.9 

Table 1.49 Verbind al die 5c-stukke. Daar is 5c-stukke. 67 
Figure 1.105 5 f • -t- 


Figure 1.106 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 1.50 • Rangskik elke keer 5 kolle op 'n ander manier. 68 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 5 VLjf 5 vyf 5 vyf 5 vyf Figure 1.107 • Skryf: Figure 1.108 LU 1.3 Table 1.51 Herrangskik van 1 tot 5: 2 


1 


3 


4 


5 


1 


4 


3 


2 


1 


5 


1 


3 


2 


5 


1 


4 

69 Table 1.52 • Skat hoeveel boeke is hier? __ 

• Tel: boeke. 
Figure 1.109 LU 1.1 
LU 1.4 

Table 1.53 • Pak die 10 boeke in die boekrak. In elke rak moet eweveel boeke wees. 70 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
/A /\ Figure 1.110 • In elke rak is 

• Teken: boeke. 
Figure 1.111 LU 1.3 
LU 1.6 

Table 1.54 1.11.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 71 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 34; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk heelgetalle 
tot minstens2-syfer getalle orden, beskryf en vergelyk; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering met heelgetalle tot minstens 34 behels en verduidelik die antwoorde, wat reste kan 
insluit; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik; 

Leeruitkomste 3:RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identiflseer en benoem; 

Leeruitkomste 5:DATAHANTERING: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te 
stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer 
en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder flsiese voorwerpe volgens een spesifleke 
eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is sorteer (bv. "sorteer vetkryte volgens kleur."); 

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder redes gee waarom versamelings op 
spesifieke maniere gegroepeer is. 

1.12 Word Slim met Syfers - Module 2 - 03 12 

1.12.1 WISKUNDE 

1.12.2 Word slim met syfers 

1.12.3 OPVOEDERS AFDELING 

1.12.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31367/!. l/>. 72 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees • INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 
Die drie bere help die leerders verstaan: getalbegrip 1 tot 5; 

telaktiwiteite in ene en twee tot 20, asook telrympies; 

kleure: pers en oranje; 

woordeskat: lig, swaar, meer, minder, eerste en laaste; 

vorms - sirkels; en 

voltooiing van 'n graflek oor hoe ons skool toe kom. 1.12.5 LEERDERS AFDELING 

1.12.6 Inhoud 

• Sorteer lig en swaar voorwerpe: 

• Teken hulle hieronder. 
Figure 1.112 
Figure 1.113 73 lig Figure 1.114 • swaar LU4.5 
LU 5.2 
LU5.6 

Table 1.55 Knip, pas en plak op die volgende bladsy. 74 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 
Figure 1.115 LU 1.3 Table 1.56 Pas en plak in 'n ry. Teken arms, bene, ens. 75 
Figure 1.116 LU 1.4 Table 1.57 • Vul in: 
een twee 
vier 
Figure 1.117 LU 1.4 76 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Table 1.58 
Figure 1.118 • Watter getalle het Wolf gevang? 

°o°) Figure 1.119 77 • Hoe kom ek skool toe? LU 1.4 Table 1.59 £^3P 
fecJJJhBff*^ 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


S Figure 1.120 • Die meeste kinders: 

• Die minste kinders: 

• Voltooi: 1 1 
1 

! 


v a f 


! 3 

..... ; . 


twee 


5555 ! — 


— Figure 1.121 LU 1.3 
LU5.1 
LU5.2 
LU5.5 

78 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 

Table 1.60 

DODODODODODODOD 

Q © Neem doppies en blokkies. Verf Q 

i— I hulle en druk met hulle. Maakjou r-i 

^v eie prent van sirkels en reghoeke, p. 

a d 

o o 

a □ 

o o 

a □ 

o o 

a □ 

o o 

a □ 

o o 

a a 

o o 

nODOOODODODOnOD 

Figure 1.122 LU3.1 Table 1.61 1.12.7 Assessering 

Leeruitkomste l.-GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 79 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 34; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk heelgetalle 
tot minstens2-syfer getalle orden, beskryf en vergelyk; 

Leeruitkomste 3.RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identiflseer en benoem; 

Leeruitkomste 4.-METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden: 

Leeruitkomste 5.-DATAHANTERING: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te 
stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer 
en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder alledaagse voorwerpe (alleen en/of as 'n 
lid van 'n groep of span) in die klaskamer of skoolomgewing volgens gegewe kriteria of kategoriee versamel; 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder flsiese voorwerpe volgens een spesifleke 
eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is sorteer (bv. "sorteer vetkryte volgens kleur."); 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder prentdiagramme (piktogramme) saam 
waar plakkers of stempels individuele elemente in 'n versameling voorwerpe voorstel stel; 

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe, verduidelik 
hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor beskryf. 80 CHAPTER 1. KWARTAAL 1 Chapter 2 

Kwartaal 2 2.1 Word Slim met Syfers - Module 3 - 01 1 

2.1.1 WISKUNDE 

2.1.2 Word slim met syfers 

2.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.1.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m31368/!. l/>. 81 82 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 
Aktiwiteite by die see is gei'ntegreer met: 

• getalbegrip tot 7; 

• die tel van voorwerpe en rympies in twee; 

• ewe en onewe getalle; 

• bekendstelling van die simbole + en = en die voltooiing van patrone met die gebruik van vorms; 

• vorms - vierkante en sirkels; en • tyd - oggend, middag, aand, in die nag. 2.1.5 LEERDERS AFDELING 

2.1.6 Inhoud 

• 'n Telrympie om te leer: 

2, 4, 6, 8, 10 

Al die vissies kan my sien. 
2, 4, 6, 8, 10 

Dit is vir seekat wat hul dien. 
2, 4, 6, 8, 10 Kan ons nou jou tee bedien? 

2, 4, 6, 8, 10 

Dankie, dit is kwart voor tien. 
Figure 2.1 LU 1.2 Table 2.1 • Kleur die vissies verskillende kleure in. 83 
Figure 2.2 • Rangskik 6 kolle op verskillende maniere. 

• Kleur die kolle in. ooo 
ooo 

Figure 2.3 LU 1.3 Table 2.2 • Teken groot visse en klein vissies. 

• Kleur hulle allerhande kleure in, gebruik patrone, strepe, kolle, ens. Knip hulle uit en plak hulle in die bak. 84 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
Figure 2.4 LU 2.3 Table 2.3 

vol leec Figure 2.5 • Plak jou visse in die bak. 85 
Figure 2.6 LU4.5 
LU4.6 

Table 2.4 • Vul in 
I _ 3 _ 5 _ 
Figure 2.7 86 CHAPTER 2. KWARTAAL2 • Maak 1 meer: 5 


6 1 2 
1 


1 5 
3 L 


CM 

Figure 2.8 LU 1.4 
LU 2.2 

Table 2.5 • Verbind die kolle. 

• Begin by 1. 

• Tel. 

• Kleur in. 87 
H 15 .6 
•5 !i |2 10 -5 
•7 15 13 Figure 2.9 • Omkring al die ewe getalle in die prent. 

• Voltooi. 2, _, 6, _, _, 12, 14, _, _, 20. LU 1.2 
LU 2.2 

Table 2.6 2.1.7 Assessering 

Leeruitkomste 1 .GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 34; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk heelgetalle 
tot minstens2-syfer getalle orden, beskryf en vergelyk; 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 88 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder kopieer en eenvoudige getalreekse uitbrei 
tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep. 

Leeruitkomste 4.-METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden: 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat verstaan. 

2.2 Word Slim met Syfers - Module 3 - 02 2 

2.2.1 WISKUNDE 

2.2.2 Word slim met syfers 

2.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.2.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 
Aktiwiteite by die see is gemtegreer met: 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31369/!. l/>. 89 • getalbegrip tot 7; 

• die tel van voorwerpe en rympies in twee; 

• ewe en onewe getalle; 

• bekendstelling van die simbole + en = en die voltooiing van patrone met die gebruik van vorms; 

• vorms - vierkante en sirkels; en 

• tyd - oggend, middag, aand, in die nag. 2.2.5 LEERDERS AFDELING 

2.2.6 Inhoud 

• Maak een minder. C^Os€>I€>J I ^X<^J*£>J OOOO OOOI AAAKEM Figure 2.10 Die See 
• Hoeveel? 
Tfasar Figure 2.11 90 CHAPTER 2. KWARTAAL2 <& 
0) 
A 
\ 
%s 

Figure 2.12 Kyk mooi. LU 1.3 
LU 1.4 

Table 2.7 

plus | + | beteken "sit by", 
plus |+l I beteken "sit I by" Figure 2.13 Voltooi. 91 -o& 

5 t + I (Lees) 

2 + 


1 (Lees) 


© 


3 ... f . 


I (Lees) 


® 


1 .+.. 


1 (Lees) Figure 2.14 LU 1.7 
LU 1.9 

Table 2.8 92 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
l+l 

i 


1 2 + 1 

! 4- 
L + \ l 1 2 + 1 


5 + 1 1 


t 
3 + 1 


rr i ~ 

i i+i i 


t 

4*] 
Figure 2.15 LU 1.8 Table 2.9 Kyk mooi: _ees: 93 

2 is gelyk aan 2 
2 = 2 Figure 2.16 .ees: _ees: Le es: 

I is gelyk aan I 

. is qeluk aan 9 e| y 

g e| y luk, is qeluk aan Voltooi: Figure 2.17 LU 1.4 
LU 1.9 

Table 2.10 • Voltooi. 94 CHAPTER 2. KWARTAAL2 

vyf twee 

4A Figure 2.18 Soek my vis: 

Figure 2.19 LU 1.3 95 Table 2.11 • Teken 'n sirkel om al die one we getalle. 5 3 10 

2 S 

L 6 9 

7 12 Figure 2.20 Teken elke keer genoeg om vyf te maak. 

L Figure 2.21 96 CHAPTER 2. KWARTAAL2 LU 1.4 
LU 1.8 

• Teken genoeg by om 5 te maak. 

• Voltooi die getalsin. Table 2.12 QQQQ 


L + 1 =5 


■fc-fc-fc 


3 + = 5 


&& 


2 + = 5 


%g 


1 + = 5 Figure 2.22 • Teken genoeg by om 4 te maak. 

• Voltooi die getalsin. QQ 


2+ = L 


O 


1 + = L 


^<jg7<g? 


3 + = 1 


Y^^rfr 


L+ = L Figure 2.23 • Teken genoeg by om 3 te maak. 

• Voltooi die getalsin. 97 0)(l 


2 + = 3 


& 


1 + = 3 Figure 2.24 • Teken genoeg by om 2 te maak. 

• Voltooi die getalsin. Q _■♦ = 2 Figure 2.25 LU 1.8 Table 2.13 2.2.7 Assessering 

Leeruitkomste 1 .GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 34; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk heelgetalle 
tot minstens2-syfer getalle orden, beskryf en vergelyk; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan 
gebruik om probleme wat die volgende behels, op te los: 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik. 98 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

2.3 Word Slim met Syfers - Module 3 - 03 3 

2.3.1 WISKUNDE 

2.3.2 Word slim met syfers 

2.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.3.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 
Aktiwiteite by die see is gemtegreer met: 

• getalbegrip tot 7; 

• die tel van voorwerpe en rympies in twee; 

• ewe en onewe getalle; 

• bekendstelling van die simbole + en = en die voltooiing van patrone met die gebruik van vorms; 

• vorms - vierkante en sirkels; en 

• tyd - oggend, middag, aand, in die nag. 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31376/!. l/>. 99 2.3.5 LEERDERS AFDELING 

2.3.6 Inhoud 

• Knip uit en plak op die regte boot op die volgende bladsy. 
Figure 2.26 • Teken jou eie 7 bootjies. 

• Kleur hulle in. Knip hulle uit en plak hulle op die volgende bladsy. Figure 2.27 Kyk mooi waar jy die bote moet plak. 100 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Figure 2.28 LU 1.8 7 
sewe Table 2.14 • Plak jou eie sewe bote op hierdie bladsy. 101 
Figure 2.29 • Teken die see. 

• Skryf. • » • • • • • Figure 2.30 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 2.15 
© © © © © © ® Figure 2.31 Voltooi. 102 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
Figure 2.32 LU 1.4 
LU 1.8 

Table 2.16 Wat doen jy by die see? Teken . . . ... in die oggend 


... in die middag 


... in die aand 


... in die nag Table 2.17 LU4.1 Table 2.18 Verbind die syfers. 103 • Tel. 

• Kleur die prent in. 
IO Figure 2.33 LU 1.2 Table 2.19 

• Rangskik elke keer 7 kolle op 'n ander manier. ooo n 
ooo u 


sewe7 Figure 2.34 104 CHAPTER 2. KWARTAAL2 LU 1.3 LU 1.9 LU 1.3 
LU 1.9 

Table 2.20 2.3.6.1 Werk in groepies • Soek in die klaskamer iets wat die vorm het van 'n vierkant. 

• Teken die voorwerpe hier. Figure 2.35 LU3.1 Table 2.21 • Soek in die klaskamer iets wat die vorm het van 'n sirkel. 

• Teken die voorwerpe hier. Figure 2.36 • Pat rone in die sand. 

• Voltooi die pat rone. 105 LU3.1 Table 2.22 

OO LAG 

o° 
^o 

o o 
o 
Figure 2.37 Ontwerp nou jou eie pat rone. Figure 2.38 106 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 LU 2.3 Table 2.23 2.3.7 Assessering 

Leeruitkomste 1 .GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 
ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 34; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk heelgetalle 
tot minstens2-syfer getalle orden, beskryf en vergelyk; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep. 

Leeruitkomste 3.-RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder herken, identifiseer en benoem tweedi- 
mensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in die klaskamer en in prente, insluitend: 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder beskryf hoe laat dit is met woordeskat 
soos "vroeg", "laatoggend", "middag", "aand" en "nag". 

Leeruitkomste 4:METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder beskryf hoe laat dit is met woordeskat 
soos "vroeg", "laatoggend", "middag", "aand" en "nag". 

2.4 Word Slim met Syfers - Module 4 - 01 4 

2.4.1 WISKUNDE 

2.4.2 Word slim met syfers 

2.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.4.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31379/!. l/>. 107 

einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

• INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 

Aktiwiteite oor herfs help die leerders om die volgende te verstaan: • ranggetalle tot 9; 

• getalbegrip tot 9; 

• telaktiwiteite en 'n telrympie in 5'e; 

• konsepte van 2 meer, 2 minder, verdubbeling en gelyke uitdeling; 

• voor en na op die getallelyn; 
bekendstelling van die minusteken: - ; 
samestellings tot 6; 
bekendstelling van woordsomme; en 
vorms - vierkante en reghoeke. 2.4.5 LEERDERS AFDELING 

2.4.6 Inhoud • Teken 'n mooi groot herfsblaar in elke blokkie. 

• Kleur hulle in. 

• Knip hulle uit en plak hulle op die volgende bladsy. 108 CHAPTER 2. KWARTAAL2 "X_"j Figure 2.39 ag 109 
Herfsboom Figure 2.40 • Plak 8 herfsblare hier. 

• Tel die herfsblare. LU 1.1 Table 2.24 • Voltooi die blokkies met 

• Skryf "ag" langsaan. 110 CHAPTER 2. KWARTAAL2 

a s 
a 9 Figure 2.41 • Rangskik ag kolle op verskillende maniere. 

• Kleur die kolle in. OO 
OO 

OO 
S OO 

Figure 2.42 LU 1.3 
LU 1.9 

Table 2.25 Ill Maak elke ry 2 meer. s Figure 2.43 • Voltooi die syfers op die trappies. 6 + 2 = U 


5 + 2 = □ 


1 + 2 = □ 
2 


i + 2 - □ 


2 + 2 = n 

Figure 2.44 


3 + 2 = □ • Voltooi die getalsinne. 
Laat die trappies jou help om elke keer twee meer te maak. 112 CHAPTER 2. KWARTAAL2 LU 1.1 
LU 1.8 
LU 2.2 

Table 2.26 Maak 2 minder. Hoeveel bly oor? 1444 m§ mp Verbind die kolle. 
® Begin by I. 
Omkrincj die ewe qetalle Tel in T 

2 L 
2 6 

2 

I 6 Figure 2.45 10 
Z 10 

10 

10 LU 1.2 
LU 1.3 
LU 2.2 

Table 2.27 113 • 'n Telrympie om te leer. 

5, 10, 15, 20, 

Al die diertjies is so besig. 

5, 10, 15, 20, 

Nou waarnatoe so haastig? 

5, 10, 15, 20, 

Kyk hoe val die dmppels hier! 

5, 10, 15, 20, 

Vinnig werskaf mens en dier 

R.L. 

• Teken die diertjies wat in die herfs werskaf. Figure 2.46 5 6 II 12 Ll 15 £ I I I I I I I I I I 1 l_J I 1 I I I L s it :c Figure 2.47 Wat kom net na 6? 

Wat kom net voor 8? 

Wat kom tussen 10 en 12? 

Wat is een meer as 5? 

Wat is een minder as 3? ... 
Wat kom tussen 4 en 6? LU 1.2 
LU 1.4 
LU 1.9 

Table 2.28 114 CHAPTER 2. KWARTAAL2 e Kuk mooi 
2 minus | 

beteken 2 neem I we 9 

Lees; 2-1=1 
(minusl (is gelykaan) 

Figure 2.48 • Voltooi: _ees : 
I = Lees : OQ I = Lees: 


_ees: fom 
vooy 

4.-1 = 

Figure 2.49 LU 1.8 Table 2.29 • Voltooi: • Neem elke keer 2 weg: 115 
Figure 2.50 OOOO&& 


OOOOO oo 


^GZ 


::^ 


"^ — -^ ^ — *-^" 


oooo 


oo 


^ZT\ 


:^ 3 


<^ £2 ri.^3 


ooo 


0000 000 


<^3 - 2 = 


IA 


^3Tr: : A 


OOOOO 


0000 0000 


<^5 " 2 Z 


ZA 


^y = A>^ Figure 2.51 LU 1.8 116 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Table 2.30 • Kleur in en tel: Skryf oor: nege 
Figure 2.52 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 2.31 • Voltooi: 117 
Rangskik die syfers van 1 tot 9. Figure 2.53 8 <? 7 5 L 2 3 

I 8 7/123 5 6 9 • Voltooi: Figure 2.54 nege kom net na 

Een meer as ag is 

• Terug: 9 


8 


5 


2 
Table 2.32 LU 1.4 
LU 1.8 

Table 2.33 118 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 

2.4.7 Assessering 

Leeruitkomste 1 .GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ken en lees getalsimbole van 1 tot 
minstens 100 en skryf getalname van 1 tot minstens 34; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk heelgetalle 
tot minstens2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder kopieer en brei eenvoudige getalreekse 
uit tot minstens 100. 

2.5 Word Slim met Syfers - Module 4 - 02 5 

2.5.1 WISKUNDE 

2.5.2 Word slim met syfers 

2.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

2.5.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31383/!. l/>. 119 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer 

• MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees 

• INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle - geen uitsondering word gemaak nie. 

Aktiwiteite oor herfs help die leerders om die volgende te verstaan: 

• ranggetalle tot 9; 

• getalbegrip tot 9; 

• telaktiwiteite en 'n telrympie in 5'e; 

• konsepte van 2 meer, 2 minder, verdubbeling en gelyke uitdeling; 

• voor en na op die getallelyn; 

• bekendstelling van die minusteken: - ; 

• samestellings tot 6; 

• bekendstelling van woordsomme; en 

• vorms - vierkante en reghoeke. 2.5.5 LEERDERS AFDELING 

2.5.6 Inhoud 
• Teken net soveel kolle langsaan en tel. Dit beteken verdubbel. 120 CHAPTER 2. KWARTAAL2 VerdubbeL 

I 

2 

3 

L 

5 9 Verdubbel — teken die kolle en tel. 


6 


oo 


7 
S 

Figure 2.56 Maatjies van 6. LU 1.1 
LU 1.9 

Table 2.34 OOO ses o 
Figure 2.57 121 
Figure 2.58 LU 1.3 
LU 1.9 

Table 2.35 Kyk hoeveel ml het dit gereen. 122 CHAPTER 2. KWARTAAL2 
Macmdacj ml. 

Ek qooi reenmeter I se 
water in hierclie beker. 3. 
2. 
Dinsdaq ml. 

Ek qooi reenmeter 2 se 
water in hierclie beker. 

L 
Figure 2.59 • Merk die antwoord wat jy dink reg is. 

• Beker 3 het meer water. 

• Beker 4 het meer water. 

• Bekers 3 en 4 het eweveel water. • Vind uit hoeveel teelepels water jy moet skep om 20 ml 
water te he. LU 1.2 
LU4.5 

Table 2.36 • Voltooi: 123 
• Daar is 4 swaeltjies op die tak. Figure 2.60 Daar kom sit nog 4 daar. 
Nou is daar swaeltjies. • Teken die tak en die swaeltjies. 

• Teken 9 kolle op verskillende maniere. OOO 

ooo 
ooo Table 2.37 LU 1.8 
LU 1.9 

Table 2.38 • Voltooi: 124 CHAPTER 2. KWARTAAL2 oo oo 
oo oo 


°g 


ooo-o 
ooo-o 


nege Figure 2.61 eerste tweede derde vierde vyfde sesde sewende acjste negende Die 
Die 
Die^ 
Die 

Die m is IS Figure 2.62 • 1 Voel het vlerke. 

• Voels het vlerke. • Teken die voels: LU 1.2 
LU 1.3 
LU 1.4 

Table 2.39 125 , -; \Ekkantel O ' O O O 

&y v — ® ® O Figure 2.63 7 


6 


4 


8 


9 


5 


3 


7 


2 


-2 


-2 


-2 


-2 


-2 


-2 


-2 


-2 


-2 


5 Table 2.40 Image not finished 

Figure 2.64 • Deel lekkers gelykop uit. 

Piet, 3 
Lolla, ©J Ji 
Anna; 3 
Peet : . 
KOOS: 

Linda: Erna : 
X 
KoOS: Figure 2.65 LU 1.8 
LU 1.9 
LU 2.2 

126 CHAPTER 2. KWARTAAL2 Table 2.41 Hal veer: Verdeel gelykop. Elkeen kry . . . i fflp. t^ . *S^ W W T^k tfflk ^"y Figure 2.66 • Hal veer: Halveer nou ook: 2 


4 


6 


8 Table 2.42 OiO 
OiO 

op 

1 


Elkeen kry 


oooo 
oooo 


Elkeen kry 


oo 
oo 


Elkeen kry 


oo 


Elkeen kry Figure 2.67 127 LU 1.6 Table 2.43 
Figure 2.68 Hier is 'n blokkie. 

Staan voor die blokkie. 

Teken om die blokkie se rante. 

Teken die vorm hier. 

Hierdie vorm noem ons 'n VIERKANT. 
Figure 2.69 Kyk na die ecjhoek en die vier kant Figure 2.70 Bespreek: 128 CHAPTER 2. KWARTAAL2 • Is hulle dieselfde? 

• Hoe verskil hulle? 

• Kleur net die vierkante in. □ 


o 
O I □o 

AD Figure 2.71 LU3.1 
LU 5.2 

Table 2.44 2.5.7 Assessering 

Leeruitkomste 1 .GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ken en lees getalsimbole van 1 tot 
minstens 100 en skryf getalname van 1 tot minstens 34; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk heelgetalle 
tot minstens2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme op los wat gelyke 
verdeling en groepering met heelgetalle tot minstens 34 behels en verduidelik die antwoorde, wat reste kan 
insluit; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Leeruitkomste 3.RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem; 

Leeruitkomste 4:METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 129 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden; 

Leeruitkomste 5:DATAHANTERING: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, 
voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te 
interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder sorteer flsiese voorwerpe volgens een 
spesifleke eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is (bv. "Sorteer vetkryte volgens kleur."). 130 CHAPTER 2. KWARTAAL 2 Chapter 3 

Kwartaal 3 3.1 Word Slim met Syfers - Module 5 - 01 1 

3.1.1 WISKUNDE 

3.1.2 Word slim met syfers 

3.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.1.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m31416/!. l/>. 131 132 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Integrasie van Temas: Winter 

• 'n Gesonde Omgewing: Skoon water. 

• Inklusiwiteit: Water 

• Menseregte: Elkeen se reg van toegang tot die bron. 

Aktiwiteite oor winter help die leerders om die volgende te verstaan: getalbegrip tot 10; 

telaktiwiteite in vywe, twee en driee; 

begrip van +4 en —4; 

verdubbeling en halvering; 

gelyke uitdeling; 

samestellings tot 8; 

woordsomme; 

vorms - sirkel, driehoek, vierkant en reghoek; 

geld; 

rigting; 

lengtemeting met duime; 

grafleke. 3.1.5 LEERDERS AFDELING 

3.1.6 Inhoud • Tel die sambrele. 

• Kleur hulle in. 

10 

tien i . . « | *m * Figure 3.1 • Vul in. 133 00000000 


s 


°g 


000 000 
000 
nege 


$$ §3 fe VS fy 

fy> ts v& M v£ 


10 
&&&&&&&& 
og 


6 6 6 6 6 6 6 


7 

Figure 3.2 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 3.1 • Stap saam met my skool toe: 


o ©Of ^> <HD 


O <iD Figure 3.3 134 CHAPTER 3. KWARTAAL3 LU 1.7 • Tel: Table 3.2 5 >*N ^T-yyg X •f^< *\ / &ZS3b 


PngB B[T| 1 
Figure 3.4 • Verdubbel die getal huise 

• Halveer die getal vensters 

• sambrele ; 2 waai weg. sambrele bly oor. 

• skoene = pare. 

• Ses kinders het oe. LU 1.7 
LU 1.9 

Table 3.3 O- 'e en bou jou eie prent. Figure 3.5 • Teken jou prent. 135 
Figure 3.6 Die heining om die skool lyk so: / Figure 3.7 • Bou die heining verder. 
Figure 3.8 • Hierdie vorm is 'n driehoek'n Driehoek het hoeke. Tel hoeveel driehoeke jy in die heining sien. 136 CHAPTER 3. KWARTAAL3 driehoeke. 

• Kleur elke driehoek in met 'n ander kleur. LU 2.1 
LU3.1 

Table 3.4 Tekenjou eie patroori: 
Gebruik net Ae enQ's. Tekenjou eie patroon: 

Gebruik net | |%« O s en A*e. Tekenjou eie patroon: 

Gebruik net Q^'e en A'e. Soek prente wat lyk soos 'n A en plak hulle hier. Figure 3.9 LU 2.3 
LU3.1 

Table 3.5 Voltooi die getalsinne. 137 

Figure 3.10 • Gebruik tellers of teken 'n prentjie.Daar hang 7 appels aan die boom. Ek pluk 3. Nou is daar 
appels. 

• Daar is 6 appels. Sit eweveel in 2 mandjies. Elke mandjie het appels. 

• Jan pluk 3 appels. Piet pluk 3 appels en Koos pluk 3 appels. Altesaam is daar 
appels in die mandjie. LU 1.7 
LU 1.9 

Table 3.6 3.1.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 
ken en lees en getalname skryf van 1 tot minstens 34; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige patrone kopieer en uitbrei 
deur fisiese voorwerpe en tekeninge te gebruik (bv. deur kleure en vorms te gebruik); 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep; 

Leeruitkomste 3.RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 138 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem. 

3.2 Word Slim met Syfers - Module 5 - 02 2 

3.2.1 WISKUNDE 

3.2.2 Word slim met syfers 

3.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.2.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: Winter 

• 'n Gesonde Omgewing: Skoon water. 

• Inklusiwiteit: Water 

• Menseregte: Elkeen se reg van toegang tot die bron. 

Aktiwiteite oor winter help die leerders om die volgende te verstaan: 

• getalbegrip tot 10; 

• telaktiwiteite in vywe, twee en driee; 

• begrip van +4 en —4; 

• verdubbeling en halvering; 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31417/!. l/>. 139 • gelyke uitdeling; 

• samestellings tot 8; 

• woordsomme; 

• vorms - sirkel, driehoek, vierkant en reghoek; 

• geld; 

• rigting; 

• lengtemeting met duime; 

• grafieke. 3.2.5 LEERDERS AFDELING 

3.2.6 Inhoud 

• Maatjies van 7 
Figure 3.11 • Voltooi: 

3 + 4 = 

6 + 1 = .. 
2 + 5 = .. 

7 + = .. 
5 + 2 = .. 
7- 1 = .. 
7-6 = .. 
7-5 = .. 
7-2 = .. 
7-4 = .. LU 1.7 
LU 1.9 

Table 3.7 140 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Breek 7 op: 

7 = 1 + 6 

7 = + 

7 = + 

7 = + 

7 = + 

7 = + 

7 = + 

• Klim tot bo in die boom. Pluk die appels. 

• Voltooi die getalsinne. 7-7 = 
Figure 3.12 LU 1.7 
LU 1.9 

Table 3.8 • Verdeel gelykop: 141 V •• q 


/""•"\ f^*~\ f^\ 


• • • • • 
• • 

• • • • • 


-6b 


• • • • 

# • • • 


]-00 


• • • 

• • • 


>ooo 
Figure 3.13 Soek die pryse van 3 produkte in die koerant. Plak hulle hier. Figure 3.14 • Watter produk is die du- 
urste? v continued on next page 142 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Watter produk is die goed- 
koopste? 
X 


• Gebruik 'n sakrekenaar en 
kyk wat dit sal kos as jy 
alles koop? 

• R Table 3.9 LU 1.6 
LU 1.5 

Table 3.10 Ons eet gesond: Vra vir jou maats wat eet hulle. © / 


wortel 


pampoen 


ertjies 


patats 


1 


2 


3 


U 


5 


6 


7 


Z 


I 


10 Figure 3.15 • Ons hou meer van 

• Ons hou minder van 

• Ons hou die minste van . . . 

• Skryf jou eie somme van 7: 

• Gebruik - en + 143 
Figure 3.16 LU5.5 
LU 1.7 

Table 3.11 
Figure 3.17 144 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Raai hoeveel somme moet ek doen voordat ek die vrugte kan eet? somme. • Tel die somme somme. 

• Het jy reggeraai? Ja of Nee. • Hier is een appel. LU 1.7 Table 3.12 
Figure 3.18 • Ek sny dit in die helfte deur. 
Figure 3.19 Nou het ek 

• Doen dieselfde met halwes. 145 een peer 
een lemoen 
wes ha* wes 
!wes Figure 3.20 Twee halwes is gelyk aan hele. LU 1.9 Table 3.13 • Kleur hierdie vorms in en knip hulle uit. 

• Vou hulle in die helfte. 

• Knip al langs die vou. 

• Plak hulle langs mekaar. 146 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.21 LU 1.9 Wat sien julle? Table 3.14 halwes is gelyk aan een hele. LU 1.9 Table 3.15 • Tel saam: Begin so 2, 4, 147 i 6 32 26 Figure 3.22 • Een pampoen kos R4,00. 

• Twee pampoene kos R 

• Drie pampoene kos R 

• Hoeveel betaal ek as ek die volgende koop? 

3 appels vir R5,00 

1 pampoen vir R4,00 

2 lemoene vir R1,00 

Altesaam betaal ek R LU 1.5 
LU 2.2 

Table 3.16 3.2.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 148 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering met heelgetalle tot minstens 34 behels en verduidelik die antwoorde, wat reste kan 
insluit; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Leeruitkomste 5.UIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om data te ver- 
samel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om 
toevallige variasie te interpreteer en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder prentdiagramme (piktogramme) saam- 
stel waar plakkers of stempels individuele elemente in 'n versameling voorwerpe voorstel. 

3.3 Word Slim met Syfers - Module 5 - 03 3 

3.3.1 WISKUNDE 

3.3.2 Word slim met syfers 

3.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.3.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31419/!. l/>. 149 10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: Winter 

• 'n Gesonde Omgewing: Skoon water. 

• Inklusiwiteit: Water 

• Menseregte: Elkeen se reg van toegang tot die bron. 

Aktiwiteite oor winter help die leerders om die volgende te verstaan: getalbegrip tot 10; 

telaktiwiteite in vywe, twee en driee; 

begrip van +4 en —4; 

verdubbeling en halvering; 

gelyke uitdeling; 

samestellings tot 8; 

woordsomme; 

vorms - sirkel, driehoek, vierkant en reghoek; 

geld; 

rigting; 

lengtemeting met duime; 

grafleke. 3.3.5 LEERDERS AFDELING 

3.3.6 Inhoud 

• Skat en tel. 
Figure 3.23 150 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Skat 

• Tel . , • Halveer: 10 12 

• Verdubbel: 3 6 LU 1.1 
LU 1.9 

Table 3.17 Meet metjou clurm mu duim 
CHZZD duinne 
Figure 3.24 • Die langste een is duime. 

• Die kortste is duime. Voltooi: 151 
Figure 3.25 LU 1.7 
LU4.5 

Table 3.18 
I A2A3 UA5 V6 A7 AS Figure 3.26 • Breek 8 op: 

= 1 + 7 

8 = + 

8 = + 

8 = + 

8 = + 

8 = + 

8 = + 

• Gooi die dobbelstene vir maatjies van 152 CHAPTER 3. KWARTAAL3 

1+7 = 8 
3 + . J o o £ + . 
6 + V 
= 8 
B 

.. =S 
o o 5 + o o 

o°o| 
o 0j 7 + 
2 + =5 
= 5 
= g Figure 3.27 LU 1.9 Table 3.19 • Waar is links fP) re9S 
• Hy stap links. Sy stap regs. Figure 3.28 153 Ek stop na die kantoor, / 

Ek draai ^3 -^ 

(links of regs?) r^j 

Ek stap na Graad 2 se klas. 

Ek stap en draai 

loe draai ek 

Wys met pyltjies hoejy by Gr. / \1^ 

3 se klas kan korm. Ek draai by 

die tweede gang i^^ori 

en dan draai ek [EJ\ 
n ? SEU Figure 3.29 LU3.6 Table 3.20 • Neem 'n lemoen: 

• Skil dit mooi af. Skat en tel die skyfies. 

skat. 

tel. 

• Voltooi die getalsinne. 

3 + 4 = 

5 + 3 = 

6 + 2 = 

8 + = 

7+ 1 = 

4 + 2 = 

1 + 5 = 

1 + 3 = 

7-2 = 

7-6 = 

8- 1 = 

8-2 = 

6-4 = 

6-2 = 

5-3 = 

5-2 = 154 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • Tel in 3'e: 

• Voltooi die somme van LU 1.7 Table 3.21 

Figure 3.30 • Voor 8 kom ? 

• Na 8 kom ? 

• Tussen 9 en 7 is ? 

• Verdubbel 8 ? 

• Halveer 8 ? LU 1.2 
LU 1.7 

Table 3.22 Tel en bou 'n sneeuman. 155 
Figure 3.31 • Wat kom voor: 

11 

12 

10 

9 

8 

• Wat kom na: 

11 

12 

10 

7 

6 LU 1.2 
LU 1.4 
LU 2.2 

Table 3.23 • Vinnig dink: 156 CHAPTER 3. KWARTAAL3 6 \ 
3 \\ 


+L 


7 


/ 


/ 
V 


Figure 3.32 

6 + 4 = 

3 + 4 = 

2 + 4 = 

1 + 4 = 

5 + 4 = l0 \ 


\ 


<k\ 


-L 


7 


/ 


/ 
/ 


(/ 
Figure 3.33 

6-4 = . 
7-4 = . 

8-4 = . 
9-4 = . 
10-4 = 157 Figure 3.34 • Een sak meel weeg 2 kg. 

• Altesaam weeg hierdie sakke LU 1.7 Table 3.24 • Ons maak sop: 

• Een koppie sop kos 50c. 

• Ek verkoop 2 koppies. 

• EkhetR • Ek verkoop 4 koppies. 

• EkhetR • Ons bak pannekoek. 
Een pannekoek kos 20c. 

• Ek verkoop 2 pannekoeke.Nou het ek 
Ek verkoop nog 3 pannekoeke vir 

• Nou tel ek al my geld. Sop R ; 

pannekoek R ; 

Ek het R altesaam. .c. LU 1.5 Table 3.25 158 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

3.3.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en heelgetalle vergelyk 
tot minstens 2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Leeruitkomste 3:RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe van en 
verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid orientasies 
en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder rigtingaanwysings (alleen en/of as lid 
van 'n groep of span) volg om self binne die klaskamer te verplaas of te posisioneer of om driedimensionele 
voorwerpe in verhouding tot mekaar te posisioneer; 

Leeruitkomste 4:METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder volgens nie-standaardmate skat, meet, 
vergelyk en orden driedimensionele voorwerpe. 

3.4 Word Slim met Syfers - Module 6 - 01 4 

3.4.1 WISKUNDE 

3.4.2 Word slim met syfers 

3.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.4.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31445/!. l/>. 159 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: Winter 

• 'n Gesonde Omgewing: Leerders word bewus gemaak van plant- en dierelewe in die natuur en hoe 
hulle daarvoor behoort te sorg. Die oorsprong van lewe in die natuur kan ook bespreek word. 

• Inklusiwiteit: Almal het plante en diere nodig om te oorleef. Bespreek. 

• Menseregte: Geld is nodig om kos te koop. Mens moet werk om geld te verdien. Leerders kan tuis 
verantwoordelik gemaak word vir klein takies waarmee hulle sakgeld kan verdien. 

Aktiwiteite oortekens van die lente help die leerders om die volgende te verstaan: 

• getalbegrip tot 11; 

• telaktiwiteite in twee, driee en vywe; 

• terugtel; 

• herhaalde opteling 

• samestellings tot 10; 

• tien en 'n getal; 

• +4 en -4; 

• verdubbeling, halvering en deling; 

• treinsomme; 

• vorms - ovaal; 

• inhoud - liter; 
• meting van afstand. 3.4.5 LEERDERS AFDELING 

3.4.6 Inhoud 

• Skat hoeveel bessies 

• Tel die bessies 160 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.35 • Daar is 'n muis in my huis! 

• Bepaal watter muis het die verste gehardloop. 

• Merk horn so y/. 

• Bepaal watter muis is die naaste aan die gat. Merk horn so X. 

• Waarmee gaan jy die af stand meet? n_ 
Figure 3.36 LU 1.1 
LU4.5 

Table 3.26 161 • Teh- 
Figure 3.37 Daar stap donkies in die kamp. 

Daar is bene. 

Daar is ore. 

Daar is oe. 

Daar is sterte. 

Tel: 4, 8, , 20. 

• Voltooi: 
LU 1.1 
LU 1.8 
LU 2.2 

Table 3.27 Voltooi die syfers tot by 20. 162 CHAPTER 3. KWARTAAL3 A/V Figure 3.39 kom voor 10 

kom voor 8 

kom voor 13 

kom voor 15 

kom voor 12 

kom voor 11 

kom voor 20 

kom voor 17 

• Skryf die getalnaam vir :- 3 drie 


4 


10 


6 


7 


8 


1 


9 


3 


2 


5 


2 Table 3.28 Deel gelykop:- 
S= 


3 — 
2. 1,JI rfe ~® © T§> ® (g) © 1§T® Figure 3.40 LU 1.3 
LU 1.4 
LU 1.6 
LU1.9 

163 
Table 3.29 • Daar is 3 hoenders in die hok. 

• Elkeen le 3 eiers. 

• Nou is daar eiers. • Daar is 12 eiers in een dosyn. 

• Daar is eiers in 'n halfdosyn. • Tel terug: @©oooooc 
®@ooo 
©®oo 
@©ooooo Figure 3.41 • Hierdie eier se vorm is 'n ovaal. 
Figure 3.42 ovaal 

• Kleur elke ovaal in:- 164 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Voltooi die maatjies vir 9. Figure 3.43 LU 1.2 
LU 1.7 
LU3.1 

Table 3.30 
9 = + . 

9 = + . 

9= + . 

9 = + . 

9= + . 

9= + . 

9= + . 

9= + . Figure 3.44 LU 1.8 Table 3.31 165 
% Figure 3.45 1+ [ ]«s 


S+ =H 


i+\ZJ^ 


3+ n=^ 


2+ ED =<1 


6+ =S 


7 + Q = S 


5+ =S 
Figure 


3.46 

• Die muis soek 'n stukkie kaas:- LU 1.8 Table 3.32 
Figure 3.47 166 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.48 
Figure 3.49 • Elke bottel hou 1 £ melk. 

Alles saam is daar £ melk. 

• Ek drink 2£ . 

Nou is daar £ melk oor. 

• 1 £ melk kos R2.00. 

Ek betaal R vir 6 £ melk. LU 1.8 
LU 1.5 
LU4.6 

Table 3.33 Tr eint j ie- somme : 167 yb +3 9- 2 B-'Q + ^ 1§ — @T ®~© W© ^T© <32)<s) Figure 3.50 Noq treintjie-somme. 
3+^-2= 3 + 4.-1 = 
2+L-2= 

2+2+3= 6 + 


1- 


L = 


6 + 


2- 


-L = 


<?- 


-3- 


-3= n 


5- 


-L 


-2 = Teken 4 n prentjie. Gebruik net 0's Oe A e en Figure 3.51 LU 1.8 
LU3.1 

Table 3.34 168 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Door is 6 eiers in die pan 
Ek kry en Piet kry .. 

Deel nou 

6 eiers vir Calvin, Jan en Eldred. 

O Q 

O O 

Elkeen kry eiers. 

Deel 12 eiers tussen 6 kinders. 

D O Q C 
D O O C 

Elkeen kry eiers. 

Deel 9 eiers tussen 3 kinders. 

ooooooooo 

Elkeen kry eiers. 

Figure 3.52 o o 


o 


o o 

Elkeen kry eiers. 


o 


Deel 12 eiers tussen 6 kinders. 

o o o o 


o o 


o o o o 

Elkeen kry eiers. 


o o • Vinnig dink. LU 1.6 Table 3.35 

7 


8 


9 


6 


3 


2 


1 


4 


5 


+4 


11 Table 3.36 169 

7 


8 


9 


10 


4 


5 


7 


6 


8 


11 


-4 Table 3.37 • Voltooi: 


Figure 3.53 LU 1.8 Table 3.38 3.4.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 170 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 en 
skryf getalname van 1 tot minstens 34 ken en lees; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en heelgetalle vergelyk 
tot minstens 2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering met heelgetalle tot minstens 34 behels en verduidelik die antwoorde, wat reste kan 
insluit; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Leeruitkomste 3:RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem; 

Leeruitkomste 4.-METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder volgens nie-standaardmate skat, meet, 
vergelyk en orden driedimensionele voorwerpe; 

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder met die liter bekengestel word. 

3.5 Word Slim met Syfers - Module 6 - 02 5 

3.5.1 WISKUNDE 

3.5.2 Word slim met syfers 

3.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

3.5.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31446/!. l/>. 171 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

• Integrasie van Temas: Winter 

• 'n Gesonde Omgewing: Leerders word bewus gemaak van plant- en dierelewe in die natuur en hoe 
hulle daarvoor behoort te sorg. Die oorsprong van lewe in die natuur kan ook bespreek word. 

• Inklusiwiteit: Almal het plante en diere nodig om te oorleef. Bespreek. 

• Menseregte: Geld is nodig om kos te koop. Mens moet werk om geld te verdien. Leerders kan tuis 
verantwoordelik gemaak word vir klein takies waarmee hulle sakgeld kan verdien. 

Aktiwiteite oortekens van die lente help die leerders om die volgende te verstaan: 

• getalbegrip tot 11; 

• telaktiwiteite in twee, driee en vywe; 

• terugtel; 

• herhaalde opteling 

• samestellings tot 10; 

• tien en 'n getal; 

• +4 en -4; 

• verdubbeling, halvering en deling; 

• treinsomme; 

• vorms - ovaal; 

• inhoud - liter; 
• meting van afstand. 3.5.5 LEERDERS AFDELING 

3.5.6 Inhoud 

• Voltooi: 172 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.54 4,8, -,20, •,32, 40. LU 1.7 
LU 1.8 
LU 2.2 

Table 3.39 • Neem 'n lc, 2c en 5c en krap hulle hier af. 

• Wat sien jy op al drie? 
Figure 3.55 • Neem 'n 10c, 20c en 50c en krap hulle hier af: 

• Wat sien jy op al drie.? 173 
Figure 3.56 • In my beursie is: 
Figure 3.57 
Figure 3.58 174 CHAPTER 3. KWARTAAL3 Figure 3.59 
Figure 3.60 LU 1.5 Table 3.40 175 
Figure 3.61 5 


4 


3 


1 


8 


ligpers 


swart 


geel 


rooi 


bruin Table 3.41 
Figure 3.62 176 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.63 Hoeveel blomme. 
Verdubbel • Verdubbel: LU 1.2 
LU 1.8 
LU 1.9 

Table 3.42 
Figure 3.64 • Hal veer: 177 
Figure 3.65 • Voltooi: 

2 


3 


6 


4 


7 


8 


+2 


+3 


+4 Table 3.43 

6 


8 


9 


10 


7 


5 


-2 


-3 


-4 Table 3.44 LU 1.8 
LU 1.9 

Table 3.45 • Tel in 2'e. 178 CHAPTER 3. KWARTAAL3 • » # • • 13 <$®&%T 2 t 
Figure 3.66 • Voltooi: 10^ g- *£3tf C Figure 3.67 Skryf die maatjies van 10. 179 10^ &£ 8" Figure 3.68 Figure 3.69 LU 1.8 
LU 1.9 

Table 3.46 Skryf die maatjies van 10. 180 CHAPTER 3. KWARTAAL3 
Figure 3.70 • Voltooi: 10 = .... 
10 = 
10 = 
10 = 
10 = 
10 = 
10 = 
10 = + 
+ 
+ • Tel: 1, , 3, , , , 7, , , 10, 11. 

• Na 10 kom 11 elf 11 LU 1.2 
LU 1.8 

Table 3.47 In watter volgorde groei die saadjie? 181 
'"?■ %:':■ '■'■ 

$- Figure 3.71 • Voltooi: 

12 = 10 + .... 

13 = 10 + 

14 = 10 + 

15 = 10 + 

16 = 10 + 

17 = 10 + 

18 = 10 + 

19 = 10 + 

1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


+10 Table 3.48 LU 1.9 
LU4.2 

Table 3.49 3.5.7 Assessering 

Leeruitkomste 1 .GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 182 CHAPTER 3. KWARTAAL 3 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Leeruitkomste 4:METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder k gebeure vergelyk na aanleiding van 
hoe lank dit duur (langer, korter, vinniger, stadiger). Chapter 4 

Kwartaal 4 4.1 Word Slim met Syfers - Module 7 - 01 1 

4.1.1 WISKUNDE 

4.1.2 Word slim met syfers 

4.1.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.1.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. lr rhis content is available online at <http://cnx.org/content/m31458/!. l/>. 183 184 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Aktiwiteite oor lente in die natuur: 

• tel tot 50 en tot 100; 

• tel terug vanaf 38; 

• tel in l'e, 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e; 

• getalbegrip 1 tot 17; 

• samestellings tot 9, toevallig tot 12; 

• + 5 en - 5; 

• vorms - eienskappe van kubusse, blokke en sfere; 

• posisie verander vorms; 

• lengte van skaduwees; 

• tyd: dae van die week, vandag, gister en more; en 

• woordsomme met geld. 

Die Horlosie vir die week 

Daar moet goed na die gedig op bladsy 1 geluister word. Maak seker dat leerders die dae van die week 
in die korrekte volgorde kan se. Vra vrae oor die aktiwiteite wat in die gedig by elke dag beskryf word. 

Die name van die dae van die week, ranggetalle en prentjies word uitgeknip en op die regte plekke, soos 
aangedui op die horlosie, geplak. 

Die voltooide horlosie kan op karton gemonteer word. Ryg 'n toutjie deur die gate en vertoon die horlosie 
in die klaskamer. 

4.1.5 LEERDERS AFDELING 

4.1.6 Inhoud • Luister na die gedig. • Luister weer en se saam. • Versier die bladsy. Sondag is die eerste dag. 
van elke week 
van elke jaar. 

Die tweede dag is Maandag. 
dis vroeg opstaan 
en skool toe gaan. 
Die derde dag is Dinsdag. 
eet gou jou pap 
en drink jou sap. 
Die vierde dag is Woensdag 
trek reg jou das 
en hande was! 

Die vyfde dag is Donderdag 
die son die skyn 
die wolk verdwyn. 
Die sesde dag is Vrydag 
daar's koek gebak 
en lekker lag! 

En dan is dit die sewende dag 
dis Saterdag 
geen skool vandag! 
Sondag, Maandag en Dinsdag 
Woensdag, Donderdag en Vrydag 185 SA-TER-DAG! 
SKA-TER-LAG! LU4.2 Table 4.1 4.1.6.1 My horlosie vir die week 

• Knip uit. 

• Plak. 

• Luister weer na die gedig sodat jy kan weet waar om die prente te plak. 

• Versier jou horlosie met mooi patrone. 

Maandag 
Woensdag 
Vrydag 
Saterdag 
Dinsdag 
Donderdag 
Vrydag 
eerste 
derde 
tweede 
vierde 
sesde 
sewende 
vyfde 186 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.1.6.2 My horlosie vir die week 
Figure 4.1 LU4.2 
LU5.5 

Table 4.2 

• Voltooi die volgende sinne. 

• Laat jou horlosie van die week jou help. 

1 . Vandag is 

2. More is 

3. Gister was 

4 en is naweek. 

5. Daar is dae in die week. 

6. Die eerste dag van die week is 

7. Die laaste dag van die week is 

8. Na Maandag kom 

9. Na Donderdag kom 

10 kom voor Maandag 

11 kom voor Donderdag. LU4.2 
LU4.3 

Table 4.3 187 4.1.6.3 My daghorlosie 

• Lees. 
Figure 4.2 Teken jou eie prente wat by die tyd van die dag/nag pas. LU4.1 Table 4.4 • Volg die pad van die by na elke blom. 

• Tel die blomme. 

• Skryf die getal en die getalnaam. 188 CHAPTER 4. KWARTAAL4 12 twaalf 
Figure 4.3 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 4.5 • Voltooi die sinne. 1. 12 kom na 

2. 12 is een meer as 

3. 2 meer as tien is . 

4. 2 minder as 12 is • Hier is blomme. 189 
Figure 4.4 • Hal veer die 12 blomme. 
Die helfte van 12 is 

• Hier is blomme. 
Figure 4.5 Teken net soveel. (Verdubbel.) r\,o Figure 4.6 12 verdubbel is LU 1.3 
LU 1.4 

Table 4.6 190 CHAPTER 4. KWARTAAL4 • Ek het 12 duiwe. 

• Hier sit hulle op die paal. 
Figure 4.7 • As sommige hok toe gaan, skryf hoeveel bly buite. &S &X TT4 

10 lil^HS n 7 
12 HS=US 8 
Figure 4.8 • Skryf nou die somme van 12 hier. 
10 + 2 = 12 LU 1.7 Table 4.7 191 • Dink met dobbelstene. F^ Mi%J •V^, P 5=.. 3+3 = Figure 4.9 • Skryf die getalsin en die antwoord. RP* F^ FV^ # • 
>&• N» F^ 


• * f^ • 

Fp^ FP^ F?^ • • F^ M^ p>r^ F^> ^u i* + + -.. 

^l^ (^^ F?% 

\%1 M?_*J Ml_ij F^ 


F^ • • M?_jJ Figure 4.10 • Tel: 192 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

" i O i i i i i i i 1 &V LU 1.2 
LU 1.7 

Table 4.8 4.1.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 en 
skryf getalname van 1 tot minstens 34 ken en lees; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en heelgetalle vergelyk 
tot minstens 2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 

Leeruitkomste 4.-METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder beskryf hoe laat dit is met woordeskat 
soos "vroeg", "laatoggend", "middag", "aand" en "nag"; 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gebeure na aanleiding van hoe lank dit 
duur vergelyk (langer, korter, vinniger, stadiger); 

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder gebeure in volgorde deur woorde soos 
"gister", "vandag" en "more" te gebruik plaas; 

Leeruitkomste 5:DATAHANTERING: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te 
stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer 
en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder prentdiagramme (piktogramme) saam 
waar plakkers of stempels individuele elemente in 'n versameling voorwerpe voorstel stel. 

4.2 Word Slim met syfers - Module 7 - 02 2 

4.2.1 WISKUNDE 

4.2.2 Word slim met syfers 

4.2.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.2.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 2 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31463/!. l/>. 193 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Aktiwiteite oor lente in die natuur: • tel tot 50 en tot 100; 

• tel terug vanaf 38; 

• tel in l'e, 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e; 

• getalbegrip 1 tot 17; 
samestellings tot 9, toevallig tot 12; • • + 5 en - 5; • vorms - eienskappe van kubusse, blokke en sfere; • posisie verander vorms; lengte van skaduwees; 

tyd: dae van die week, vandag, gister en more; en 

woordsomme met geld. 4.2.5 LEERDERS AFDELING 

4.2.6 Inhoud 

4.2.6.1 Somme in die son 

• Werk saam met 'n maat. 194 CHAPTER 4. KWARTAAL4 • Voltooi. 
Figure 4.11 
Figure 4.12 Tel nou terug. 38, 36, 22 LU 1.2 
LU 1.8 
LU 2.2 

Table 4.9 4.2.6.2 Bou driehoeke met syfers 

• Maatjies van 8 is ... . 195 
Figure 4.13 Maatjies van 9 is ... . 
• Voltooi. Figure 4.14 
Figure 4.15 LU 1.2 
LU 1.8 

Table 4.10 196 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.2.6.3 Mamma verjaar 
Figure 4.16 • Mamma kry rooi rose. Twee breek af. 

Nou is daar rose oor. 

• Sy het nou rose oor. Sy gee drie weg. 

Nou is daar net rose oor. 

• Wil jy die rose teken? LU 1.9 Table 4.11 

• Werk saam met 'n maat. 

• As dit 12-uur is, gaan staan buite in die son. 

• Kyk hoe lank is jou skaduwee. 

• Vra jou maat om die lengte te meet met sy / haar voete. 

• Hy / sy se, "Die lengte van jou skaduwee is voete lank. 

• (Laat jou maat nou staan, dan meet jy sy skaduwee.) 

• Doen dieselfde 'n uur later. 

• Nou is my skaduwee (langer of korter) 

• Vind uit hoekom? LU4.2 • Neem die balans en weeg .... 197 Table 4.12 skerpmaker 
Figure 4.17 1 doppies is swaarder as my uitveer. 

2. 5 doppies is as my potlood. (ligter of swaarder) 

3. Die uitveer is as my potlood. (ligter of swaarder) 

4. My potlood is net so swaar soos 

5. My skerpmaker is as my uitveer. (ligter of swaarder) 

6 doppies weeg net soveel soos my potlood. Hulle het dieselfde massa. LU4.5 Table 4.13 • Daar is baie blomme in my tuin. 3 is hoog en 7 is laag. Daar is 

my tuin. 

• Ek pluk 'n bos blomme. Ek gee 3 vir Anna en 6 vir Ouma. Ek het 

gepluk. 

• Ek pluk 'n mandjie appels. Ek eet 3 appels. Daar bly 5 oor. 
appels in die mandjie. blomme in 

.... blomme 

Daar was • Teken 'n appel: 

van bo 

van die kant 
van onder LU 1.8 
LU3.5 

198 CHAPTER 4. KWARTAAL4 • Elke ding het 'n vorm. 

• Kan jy sien wat hierdie vorms is? Table 4.14 
kas 
boom 
ilas u 


u bilk Figure 4.18 • Verbind die vorm met sy naam. 

• Hoe lyk die dinge as ek hulle van bo bekyk? 

• Raai - sal hulle dieselfde lyk? 

Ja of nee? 

• Gee 'n rede vir jou antwoord. 

• Kan jy sien watter een lyk so van bo af? Verbind hulle. 
o glas 

boom 

blik 

kas Figure 4.19 LU3.1 
LU3.5 

Table 4.15 199 y\ 


y 
y kub us Figure 4.20 • Teken die kubus van bo af. 

• Teken die kubus van x af. 

• Teken die kubus van onder af. 

• Gesels oor die vorms van die kubus se vlakke wat jy geteken het. 

• Kies een en kleur in. Die vlakke lyk almal eenders. 
Die vlakke lyk almal anders. Table 4.16 LU3.1 
LU3.5 

Table 4.17 / 
y 
/ Figure 4.21 • Dit is 'n kubus. 

• Dit lyk soos 'n .. 200 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.22 • Dit is 'n sfeer. 

• Dit lyk soos 'n 

• Voltooi. 

Die kan rol. 

Die kan nie rol nie. 

Die het hoeke. 

Die het nie hoeke nie. LU3.1 
LU 3.2 

Table 4.18 • Teken: 

'n groot kubus 
'n klein kubus 
'n groot sfeer 
'n klein sfeer LU3.1 Table 4.19 4.2.7 Assessering 

Leeruitkomste 1 .GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 201 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Leeruitkomste 3:RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identiflseer en benoem; 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder flsiese tweedimensionele vorms en dried- 
imensionele voorwerpe beskryf, sorteer en vergelyk; 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder een driedimensionele voorwerp in ver- 
houding tot 'n ander beskryf (bv. "voor" of "agter"); 

Leeruitkomste 4.-METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gebeure na aanleiding van hoe lank dit 
duur vergelyk (langer, korter, vinniger, stadiger); 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens 
nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden. 

4.3 Word Slim met Syfers - Module 7 - 03 3 

4.3.1 WISKUNDE 

4.3.2 Word slim met syfers 

4.3.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.3.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 3 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31464/!. l/>. 202 CHAPTER 4. KWARTAAL4 7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Aktiwiteite oor lente in die natuur: tel tot 50 en tot 100; 

tel terug vanaf 38; 

tel in l'e, 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e; 

getalbegrip 1 tot 17; 

samestellings tot 9, toevallig tot 12; 

+ 5 en - 5; 

vorms - eienskappe van kubusse, blokke en sfere; 

posisie verander vorms; 

lengte van skaduwees; 

tyd: dae van die week, vandag, gister en more; en 

woordsomme met geld. 4.3.5 LEERDERS AFDELING 

4.3.6 Inhoud 

• Kleur al die vorms wat dieselfde lyk in dieselfde kleur. 
C3 Figure 4.23 • Voltooi. 203 o 

sirlcels 
A 

driehoeke 


recjhoeke 


n 

vierkante 

Figure 4.24 Daar was meer as 

Daar was minder as • Voltooi. LU3.1 
LU5.2 
LU5.5 
LU5.6 

Table 4.20 
Figure 4.25 204 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.26 • Teken 50 skoenlappers. 

• Tel die skoenlappers. LU 1.1 
LU 1.8 

Table 4.21 17 / 


V 


- 


- 


- 


V 


/ 1 


2 


3 


1 


2 


3 


L 


1 \ 
Figure 4.27 Toring 7 is (hoog of laag) 

Toring 17 is (hoog of laag) 

Toring 7 is as toring 17. (hoer of laer) 

Toring 17 is as toring 7. (hoer of laer) 

Voltooi altwee torings. die "+" teken sal jou help. 
Kies een en kleur in. 205 Maklik! Moeilik! Oeps! Figure 4.28 4.3.6.1 'n Ma en haar kleintjies 

• Tel die kleintjies. LU4.5 Table 4.22 
Figure 4.29 13 dertien 

• Daar is kleintjies. 206 CHAPTER 4. KWARTAAL4 q4 £* 
Figure 4.30 • Tel die kleintjies. 
14 veertien 

• Daar is vissies. LU 1.1 
LU 1.3 

Table 4.23 • Maak jou eie getalsin. 

• Skryf dit onder die nes met die antwoord. 

• Gebruik net hierdie syfers en tekens. • Voltooi: 2 3 5 7 207 
<JI £* 


3 + 5-7 = 1 7JSI ^ 

Figure 4.31 LU 1.8 Table 4.24 208 CHAPTER 4. KWARTAAL4 \L 


veertien 


ooooo 

OOOOO! 

oooo 
oooo 
oooo 
10 


elf 


oooo 
oooo 
oooo Figure 4.32 LU 1.3 Table 4.25 209 Tel die korrels [5 /yftien 
Voltooi: 

10 + 1 = 

10 + 3 = 
10 + 5 = 

IO + £ = II - 10 = 
13 - 10 = 
15-10 = 
14-10 = Prob eer , . , 
Figure 4.33 LU 1.1 
LU 1.3 
LU 1.7 

Table 4.26 • In my beursie is: 210 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.34 LU 1.5 Table 4.27 • Verdeel die blomme gelykop in die blompotte. 

• Vertel vir 'n maat hoe jy dit gedoen het. 211 
. blomme 
5ft W 9& < y blc 

Figure 4.35 • Teken 16 spinnekoppe. 

• Teken sewentien miere. LU 1.6 Table 4.28 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 4.29 4.3.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 en 
skryf getalname van 1 tot minstens 34 ken en lees; 212 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering met heelgetalle tot minstens 34 behels en verduidelik die antwoorde, wat reste kan 
insluit; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Leeruitkomste 3:RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem; 

Leeruitkomste 4.-METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder volgens nie-standaardmate skat, meet, 
vergelyk en orden driedimensionele voorwerpe; 

Leeruitkomste 5:DATAHANTERING: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te 
stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer 
en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder fisiese voorwerpe volgens een spesifieke 
eienskap wat om 'n bepaalde rede gekies is sorteer (bv. "Sorteer vetkryte volgens kleur."); 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder prentdiagramme (piktogramme) saam 
waar plakkers of stempels individuele elemente in 'n versameling voorwerpe voorstel stel; 

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe, verduidelik 
hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor beskryf. 

4.4 Word Slim met Syfers - Module 7 - 04 4 

4.4.1 WISKUNDE 

4.4.2 Word slim met syfers 

4.4.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.4.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 4 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31465/!. l/>. 213 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 
Aktiwiteite oor lente in die natuur: tel tot 50 en tot 100; 

tel terug vanaf 38; 

tel in l'e, 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e; 

getalbegrip 1 tot 17; 

samestellings tot 9, toevallig tot 12; 

+ 5 en - 5; 

vorms - eienskappe van kubusse, blokke en sfere; 

posisie verander vorms; 

lengte van skaduwees; 

tyd: dae van die week, vandag, gister en more; en 

woordsomme met geld. 4.4.5 LEERDERS AFDELING 

4.4.6 Inhoud 

Een meer 
Een minder 


11 
11 
13 
13 
15 


16 sestien 


15 


14 
14 
16 


sewentien 


16 


12 
12 

Table 4.30 LU 1.3 Table 4.31 • Voltooi die syfers langs die voetpad. 214 CHAPTER 4. KWARTAAL4 hA '&&* 
Figure 4.36 LU 1.2 
LU 2.2 

Table 4.32 Voltooi die prent. Doen eers die boom en dan die appels. 215 70* ■-:o ,5^20 80 K t 2 *6 50 
• 55 4 * 12 £0- 5 60 ♦ . 90 • « Beqin 

V 

53 52 5| — « ioo Figure 4.37 LU 1.2 
LU 2.2 

Table 4.33 Kleur die patrone op Thandi en Themba se koffiebekers in. 216 CHAPTER 4. KWARTAAL4 Figure 4.38 Ontwerp jou eie etniese pat rone vir jou eie koffiebeker. 
Figure 4.39 LU 2.3 
LU 2.5 

Table 4.34 • Speel Leertjies en Trappies saam met 'n maat. 

• Gebruik 'n dobbelsteen. 

• Klim by die leertjies op #. 

• Hardloop by die trappe af $. 217 
Figure 4.40 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 4.35 4.4.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 en 
skryf getalname van 1 tot minstens 34 ken en lees; 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep; 

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die meetkundige patrone in natuurlike en kulturele 
voorwerpe uit verskillende kulture en tye leerder identifiseer, beskryf en kopieer. 218 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

4.5 Word Slim met Syfers - Module 8 - 01 5 

4.5.1 WISKUNDE 

4.5.2 Word slim met syfers 

4.5.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.5.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

Aktiwiteite handel oor vakansietyd. Dit bestaan uit die volgende: • getalbegrip 1 tot 19; • telaktiwiteite in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e; 

• halvering en verdubbeling tot 20; 

• woordsomme; 

• deling; 

• simmetrie: linker- en regterkant; 

• rigtingaanwysings met behulp van 'n kaart; 

• samestellings van 10; 

• vermenigvuldiging as herhaalde optelling; 

• grafleke om die verkoop van boeke aan te dui; en 

• spoedtoetse. 5 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31496/!. l/>. 219 4.5.5 LEERDERS AFDELING 

4.5.6 Inhoud 

• Skryf jou telefoonnommer hier. Gebruik net hierdie syfers en die tekens + , - en = en skryf jou eie getalsinne. • Voltooi. LU 1.8 Table 4.36 
Figure 4.41 LU 1.9 220 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Table 4.37 

• Voltooi die patrone op my sakdoek. A(o) 

DDAX DD 

co/// Ooo 

Figure 4.42 Ontwerp jou eie patrone vir jou eie sakdoek. LU 2.1 
LU 2.3 

Table 4.38 • Lees die volgende weergids. 

Kaapstad 20 oQ 
Vredendal24 oQQ 
Bloemfontein 1 8 oQQ 
Durban 22 oQQ 
Stilbaai 1 5 oQQ 

• Rangskik die temperature van die minste tot die meeste. Rangskik die temperature van die meeste tot die minste. 221 Ontwerp weersimbole vir: sonnig sneeu 
reen bewolk LU 1.4 Table 4.39 • Help die padda om tot by die dam te spring. 

• Tel die blokkies en beweeg, of regs of links, of af , of op. 

• Die eerste opdrag is klaar gedoen. 
Beqin hier 

1 


' 
<& 


*q£ 

Figure 4.43 1. Spring 3 

2. Spring 4 

3. Spring 4 

4. Spring 6 

5. Spring 2 

6. Spring 4 

7. Spring 4 

8. Spring 1 

9. Spring 1 

10. Spring . blokkies af. 
blokkies regs. 
blokkies af. 
blokkies links, 
blokkies op. 
blokkies regs. 
blokkies af. 
blokkie links, 
blokkie af. 
blokkies om in die dam te duik. LU3.6 Table 4.40 222 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.5.6.1 'n Padkaart van ons dorp 
Figure 4.44 • Teken die kortste pad vir Piet as hy skool toe gaan. Gebruik rooi. 

• Teken die kortste pad vir San as sy winkel toe gaan. Gebruik blou. 

• Teken die kortste pad van die skool tot by die kerk. Gebruik groen. 

• Vertel vir mekaar waar die kortste paaie is. LU4.5 Table 4.41 Plak of teken 'n koevert hier. 223 Figure 4.45 Die vorm van die koevert is 'n (sirkel, vierkant of reghoek). 

Tel die letters in die woord, k-o-e-v-e-r-t-e letters. 

Verdubbel die getal 

Halveer die getal 

Watter getal kom net na die getal letters? 

Watter getal kom net voor die getal letters? 

Verdeel die getal letters in twee twee. LU 1.4 
LU 1.6 
LU 1.9 
LU3.1 

Table 4.42 4.5.7 Assessering 

Leeruitkomste 1 .GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en heelgetalle vergelyk 
tot minstens 2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering met heelgetalle tot minstens 34 behels en verduidelik die antwoorde, wat reste kan 
insluit; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige patrone kopieer en uitbrei 
deur fisiese voorwerpe en tekeninge te gebruik (bv. deur kleure en vorms te gebruik); 

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep. 

Leeruitkomste 3.RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 224 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimen- 
sionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem; 

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder rigtingaanwysings volg (alleen en/of as 
lid van 'n groep of span) om self binne die klaskamer te verplaas of te posisioneer of om driedimensionele 
voorwerpe in verhouding tot mekaar te posisioneer. 

Leeruitkomste 4:METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder volgens nie-standaardmate skat, meet, 
vergelyk en orden driedimensionele voorwerpe. 

4.6 Word Slim met Syfers - Module 8 - 02 6 

4.6.1 WISKUNDE 

4.6.2 Word slim met syfers 

4.6.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.6.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

Aktiwiteite handel oor vakansietyd. Dit bestaan uit die volgende: 

• getalbegrip 1 tot 19; 

• telaktiwiteite in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e; 

• halvering en verdubbeling tot 20; 6 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31498/!. l/>. 225 woordsomme; 

deling; 

simmetrie: linker- en regterkant; 

rigtingaanwysings met behulp van 'n kaart; 

samestellings van 10; 

vermenigvuldiging as herhaalde optelling; 

grafieke om die verkoop van boeke aan te dui; en 

spoedtoetse. 4.6.5 LEERDERS AFDELING 

4.6.6 Inhoud 

4.6.6.1 Die winkels hou uitverkopings 

• Teken wat jy graag sal wil koop. RIO 


RIO 


RIO 


RIO Table 4.43 • Hoeveel geld het jy nodig? R 

• Die winkel gee jou nog afslag van R5. Jy betaal net R Teken R5 se verskillende munte. LU 1.5 Table 4.44 • Ruil die munte uit vir kleingeld. 226 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.46 LU 1.5 Table 4.45 • Skat hoeveel bottels verf is op die rak. 

• Ek skat bottels. 

• Tel die bottels. 227 
Figure 4.47 • Daar is bottels. 

• Een minder is 

• Een meer is 

• Twee minder is 

• Twee meer is 

• Tien minder is 

• Voltooi die getallelyn. 

< h ------------ -- IT Figure 4.48 LU 1.1 
LU 1.7 
LU 1.9 

Table 4.46 228 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.6.6.2 Skakel die liggies aan 
Figure 4.49 
Figure 4.50 LU 1.7 
LU 1.8 

Table 4.47 Tel die geskenke. 229 
Figure 4.51 • Daar is 

• Skryf weer 

• Een meer as 18 is 

• Een minder as 18 is . 

• Teken agtien strikke. .ag geskenke. 18 agtien LU 1.1 
LU 1.3 

Table 4.48 
Figure 4.52 230 CHAPTER 4. KWARTAAL4 • Daar is 

• Voltooi die getalsinne. 

+ = 10 

5 + = 10 

4 + = 10 

3 + = 10 

8 + = 10 

1 + = 10 

2 + = 10 

10- 3 = 

10- 9 = 

10- 2 = 

10- 5 = 

10-7= 

10- 1 = 

10- 4 = kerse. LU 1.1 
LU 1.8 

Table 4.49 • Ek wil elke kamer versier met klokkies. 231 a» 
2 in elke hoek 
klokkies. 


L in elke hoek 

klokkies. 
3 in elke hoek 

klokkies. 


5 in elke hoek 

klokkies. 
VoltOOi: 

2+2+2+2= 


3 + 3 + 3= 

L + L + L= 


1 in elke hoek 

klokkies. Teken die klokkies. Figure 4.53 LU 1.7 Table 4.50 232 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.6.6.3 Lees en pas negentien 
X" 10 


vyftien 
II 


agtien 
12 


elf 
13 


dertien 
\L 


sewentien 
15 


tien -^_^^ 
16 


twaalf 
veertien 
17 
18 


sestien 


Figure 4.54 


19 • Voltooi. 
2 4 6 LU 1.3 
LU 2.2 

Table 4.51 4.6.7 Assessering 

Leeruitkomste l.-GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 en 
skryf getalname van 1 tot minstens 34 ken en lees; 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 233 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100. 

4.7 Word Slim met Syfers - Module 8 - 03 7 

4.7.1 WISKUNDE 

4.7.2 Word slim met syfers 

4.7.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.7.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taal vaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategies om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

Aktiwiteite handel oor vakansietyd. Dit bestaan uit die volgende: 

• getalbegrip 1 tot 19; 

• telaktiwiteite in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e; 

• halvering en verdubbeling tot 20; 

• woordsomme; 7 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31499/!. l/>. 234 CHAPTER 4. KWARTAAL4 deling; 

simmetrie: linker- en regterkant; 

rigtingaanwysings met behulp van 'n kaart; 

samestellings van 10; 

vermenigvuldiging as herhaalde optelling; 

grafieke om die verkoop van boeke aan te dui; en 

spoedtoetse. 4.7.5 LEERDERS AFDELING 

4.7.6 Inhoud 

4.7.6.1 Boeke op die winkelrak 

• Tel. 
negentien Figure 4.55 • Teken. 235 /\ R sterre 


© nb * 


/W\ R blonnme 


A R kolle Figure 4.56 LU 1.1 
LU 1.3 

Table 4.52 4.7.6.2 Ons besoek die boekwinkel 

• Die boeke is alles op uitverkoping. 

• Elke boek is R5 gemerk. 

1. Marko koop 3 boeke. Hy betaal R 

2. San koop 4 boeke. Sy betaal R 

3. Gert het R25. Hoeveel boeke kan hy daarmee koop? boeke. 

4. Roan het R20. Hy mag net die helfte daarvan gebruik vir boeke. Hoeveel boeke kan Roan koop? 
boeke. 

5. Marina het R30. Sy koop 4 boeke. Sy het R oor. 

6. Sarel het R50. Hy koop 2 boeke vir sy suster, 2 boeke vir sy broer en 2 boeke vir homself. Hoeveel 
kleingeld kry Sarel? Hy kry R kleingeld. 

7. Hoeveel boeke moet die winkel verkoop om R100 te maak? 
Tel : 5 + 5 + 5 + 5 LU 1.5 Table 4.53 • Voltooi die grafiek. 

• Beantwoord die vrae. 236 CHAPTER 4. KWARTAAL4 My grafiek oor die verkoop van boeke 


Marko 


• 


• 


• 
San 


Gert 


Roan 


Marina 


Saret I 2 3 L 5 6 7 S Figure 4.57 LU5.5 Table 4.54 • Voltooi die syfers op die getallelyne. 

• Voltooi die getalsinne. Figure 4.58 f- 1-2 = 

4 + 4- 1 = 
3 + 2 + 2 = 
7- 1 - 1 = 

2 + 2-3 = 

3 + 2-4 = 

5 + 3-4 = 
7-4-3 = 237 10 II Figure 4.59 10 + 6 + 1 = 


10 + 3 + 3 = 


10 + 7 + = 


10 + 1 + 4 = 


10 + 6 - 1 = 


17-2 = 


16-3 = 


15- 1 = 


14-4 = 


13-2 = LU 1.7 
LU 1.8 
LU 1.9 

Table 4.55 • Bespreek die volgende aktiwiteite. 

• Die wat lank neem, moet met 'n 1 gemerk word. 

• Die wat 'n kort tydjie neem moet met 'n 2 gemerk word. 

• Kleur die prente in. 238 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.60 LU4.2 Table 4.56 • Ek verdeel my albasters so tussen my maats. 

• Hoeveel kry elkeen? 239 L albasters tussen 1+ maats. 
O O 
O O 
Elkeen kry albaster. 
6 albasters tussen 2 maats. 00 Elkeen km albaster *? albasters tussen 3 maats. 10 albasters tussen 5 maats. Elkeen kru albasters. Elkeen kru albasters. 8 albasters tussen L maats, 5 albasters tussen 5 maats. Elkeen kru albasters. Elkeen kru albasters. Figure 4.61 LU 1.6 Table 4.57 • Ek verdeel my lekkers so tussen my maats. 

• Hoeveel kry elkeen en hoeveel bly oor? 240 CHAPTER 4. KWARTAAL4 5 lekkers tussen 1+ maats. 
Elkeen kry lekker en 

y blu oor. 8 lekkers tussen 3 maats. Elkeen kry lekkers 

bly o or. en 9 lekkers tussen 2L nnaats. Elkeen kru lekkers en . bk 7 lekkers tussen 2 nnaats. #^ Elkeen kry lekkers 

en bly oor. 5 lekkers tussen 2 maats. Elkeen kr een kry 

en bk. lekk. ers oor. 6 lekkers tussen 1+ maats. Elkeen kru lekkers en bl oor. Figure 4.62 LU 1.6 Table 4.58 Voltooi die telpatroon en verbind die syfers bv. tel in twee. 241 1 


5 


/2 


7 


X 


II 


9 


7F 


> 


,/ 


C ' 


y 


L 


§^ — K 


13 


6 


L 


\L 


\$N 


v 10 


16 


9 


M X 


^ 


15 


7 


17 


1^ 


, 8 


12 


20 


18 


x 3 L 5. 15 


S5 


50 


50 


90 


60 i 


/I0 


SO 


65 


b y 


45 


30 


25 


iO 


75 


20 


95 


100 


35 


70 2. /L 6, S. 10, 12 4 6n 


lb- 


^3 


\L 


l\ 


17 


II 

7^ 


8 


IS 


\5 


2 


16 


^ 


19 


13 


10 


20 


12 1.3.5 
3. 6. 


% . 
9 


15 


3 


\L 
L\ 


12 


16 


3 


2 


19 


12 


5 


S K 


k 17 


2 


IS 


II 


IS 


1 


10 


19 


N 


II 


9 


17 


6s 


20 


7 


20 


10 


5 


13 


6 


16 


\g 


13 


6 


15 


7 


\L \.L Lb 
30 


70 


/I0 


25 


5 


/75 


50 


SO 


65/ 


f 40 


15 


S5 


2Cf 


90 


95 


35 


60 


100 


55 5, 10. 10. 20. Figure 4.63 LU 1.2 
LU 2.2 

Table 4.59 4.7.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 242 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 en 
skryf getalname van 1 tot minstens 34 ken en lees; 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke 
verdeling en groepering met heelgetalle tot minstens 34 behels en verduidelik die antwoorde, wat reste kan 
insluit; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik. 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Leeruitkomste 4.-METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gebeure vergelyk na aanleiding van hoe 
lank dit duur (langer, korter, vinniger, stadiger); 

Leeruitkomste 5:DATAHANTERING: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te 
stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer 
en te bepaal. 

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder prentdiagramme stel (piktogramme) 
saam waar plakkers of stempels individuele elemente in 'n versameling voorwerpe voorstel. 

4.8 Word Slim met Syfers - Module 8 - 04 8 

4.8.1 WISKUNDE 

4.8.2 Word slim met syfers 

4.8.3 OPVOEDERS AFDELING 

4.8.4 Memorandum 

INLEIDING 

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders 'n preprimere klas bygewoon het. Vir die wat nie in 
'n preprimere klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten 
einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir die wat wel in 'n preprimere klas was, 
sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder 'n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet. 

TYDTOEWYSING 

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in 'n korter 
tyd sal voltooi as die wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens 
die leerders se vermoe. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders. 

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste 

Die leerders moet uiteindelik kan: 

1. probleme identiflseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke; 8 This content is available online at <http://cnx.org/content/m31501/!. l/>. 243 

2. doeltreffend saam met ander lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap werk; 

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur; 

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer; 

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende 
vorme; 

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing 
en die gesondheid van ander te toon; 

7. begryp dat die wereld 'n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie; 

8. na te dink oor en ondersoek te doen na 'n verskeidenheid strategiee om doeltreffender te leer; 

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wereldgemeenskap deel te 
neem; 

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees; 

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en 

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel. 

Aktiwiteite handel oor vakansietyd. Dit bestaan uit die volgende: 

• getalbegrip 1 tot 19; telaktiwiteite in 2'e, 3'e, 4'e, 5'e en 10'e; 
halvering en verdubbeling tot 20; • woordsomme; 

• deling; 

• simmetrie: linker- en regterkant; 

• rigtingaanwysings met behulp van 'n kaart; 

• samestellings van 10; 

• vermenigvuldiging as herhaalde optelling; 

• grafleke om die verkoop van boeke aan te dui; en 

• spoedtoetse. 244 CHAPTER 4. KWARTAAL4 4.8.5 LEERDERS AFDELING 

4.8.6 Inhoud 
4.8.6.1 Simmetrie 
Figure 4.64 LU3.5 Table 4.60 • Bespreek die ooreenkomste tussen die 2 helftes (regterkant en linkerkant) van jou liggaam. As die 2 
helftes presies dieselfde is, is dit simmetries. 

• Kyk rond in die klaskamer en soek dinge wat presies simmetries is. Bespreek met mekaar. 

• Teken hulle. LU3.4 Table 4.61 245 
o Figure 4.65 Hier staan Piet. 

Merk sy linkerhand met 'n 1. 

Merk sy regterhand met 'n r. 

Kleur die kubus wat links van Piet le, rooi. 

Kleur die sfeer wat regs van Piet le, geel. 

Kleur die sfeer wat agter Piet le, groen. 

Bespreek Piet se linkerkant en sy regterkant. LU3.4 Table 4.62 • Voltooi die skoenlapper. 

• Bespreek of die skoenlapper simmetries is. 246 CHAPTER 4. KWARTAAL4 links 
regs Figure 4.66 • Kleur die vorms in wat simmetries is. 

Figure 4.67 LU3.4 Table 4.63 4.8.6.2 Wiskunde wedstryd • Speel met 'n maat. 

• Kyk wie kan eerste al die antwoorde inskryf. 

• Ruil papiere en merk mekaar se somme. 247 
+ 


L 


10 
\L 
II 
<? 
13 
S 
12 

+ 

6 

9 
7 
3 
L 


- 


L 


12 
& 
10 
II 
\L 
16 
9 

- 

17 
19 
20 
4.0 

II 

Figure 4.68 LU 1.7 Table 4.64 248 CHAPTER 4. KWARTAAL4 

/ 
/ 


/ 
jt 


/ 


"\ 
/ 
, 
/ 
/ 

Figure 4.69 • Teken die klokkie oor. 

• Tel hoeveel blokkies het jy gebruik. blokkies. Kleur dit mooi in. • Tel. 3, 
4, 

5, 10, 15, 

20, 
25, 18, ..,3 32, 36, .... 
,45 LU 1.1 
LU 2.2 
LU4.5 

Table 4.65 • Skat watter vorm is groter? A of B. 

• Tel die blokkies in elke vorm om uit te vind of jy reg of verkeerd is. 

• Kleur die grootste vorms in. 249 

/\ 


- 


f 


/ 


N 


\ 
\ 


/ 
^ 


^ 
B 


A Figure 4.70 • Ek skat is groter. 

• A = blokkies. B = 

• Ek was (reg of verkeerd) . blokkies. A ~^'~ B 

Figure 4.71 • Ek skat is groter. 

• A = blokkies. B = 

• Ek was (reg of verkeerd) . blokkies. LU 3.2 
LU4.5 

Table 4.66 • Teken 20 sterretjies op die boom. 

• Skryf die getal en die getalnaam. 250 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Figure 4.72 • kom net voor 20. 

• 20 is een meer as 

• 20 is tien minder as 

• Verdubbel 20, 

• Halveer 20, LU 1.1 
LU 1.3 
LU 1.4 
LU 1.9 

Table 4.67 • Lees, dink en voltooi. 

1 As ek 18 sterretjies het vir 2 borne, kan ek aan elke boom hang. 

2 Ek wil 12 sterretjies aan die boom hang, maar ek het net 9 sterretjies. Ek moet nog 

kry. 

3 Daar is 11 sterretjies in een pakkie en 5 sterretjies in die ander pakkie. Daar is altesaam 
sterretjies. 

4 Een pakkie sterretjies kos R5. Vir 3 pakkies moet ek R betaal. 

5 Hoeveel kleingeld sal ek kry as ek met 'n R20-noot betaal? R kleingeld. 

6 Ek tel 34 sterretjies aan die borne. 5 sterretjies val af. Daar bly oor. 

7 Tel die sterretjies: 

9 + 2 + 3 + 4 = LU 1.5 
LU 1.7 

Table 4.68 251 • Voltooi. i6 + i=n 


16 + 2= □ 


18 + 3 = C i 


i7+i-n 


it+2-n 


l£ + 3 -□ 


b+i-d 


B+2-n 


i6+3=n 


w+i-n 


18 + 2 = □ 


i7+s=n 


»+!-□ 


i7 + 2-n 

Figure 4.73 


18 +3 =□ • Vra 'n maatjie om jou toets te merk. 

/15 17-^= A 20-5= A 15-1= A 

l8-t= A 16-5= A "6-3= A 

\3-L= A It- 5- A 12-1= A 

K.-4.- A 13-5= A 18-3= A 

i2-t= A 12-5= A n-2- A 

Figure 4.74 • Vra 'n ander maatjie om jou toets te merk. 

/15 

• Is jy (Kies een en kleur in). 252 CHAPTER 4. KWARTAAL4 
Si? 

Ontevrede? Tevrede? 

Figure 4.75 LU 1.7 
LU 1.1.1 

Table 4.69 • Voltooi die antwoorde. 

• As die antwoord meer is as 20, kleur die vorm groen in. 

• As die antwoord minder is as 20, kleur die vorm geel in. 

• Teken die gesig van die dier. 253 -*. 
\ 7^ 3 Y9 


^ 


V w 


/|0 


si /\ L 


'<0 

/ 


Y°^6 


|T» 


s \ 


/ ° 


(z + Z. +J^- 
JB K 
*X 


4 + /+ + 4 


\\3-r 3+ 3 -f 3 
S z z+i 


V V f 
\- 


\SOi-if 


3k" 5 
2) 

Figure 4.76 LU 1.7 
LU 1.8 

Table 4.70 4.8.7 Assessering 

Leeruitkomste l.GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om 
getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing 
bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer. 

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe 
akkuraat tel; 

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole van 1 tot minstens 100 en 
skryf getalname van 1 tot minstens 34 ken en lees; 

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en heelgetalle vergelyk 
tot minstens 2-syfergetalle; 

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en klein- 
geld in rand en sent behels; 

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge 
gebruik om probleme te kan oplos; 254 CHAPTER 4. KWARTAAL 4 

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling 
en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels; 

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik; 

Assesseringstandaard 1.11: Dit is duidelik wanneer die leerder klasmaats se oplossings vir probleme 
kontroleer; 

Leeruitkomste 2.PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en 
verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebrai'ese taal en vaardighede 
te gebruik. 

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei 
tot minstens 100; 

Leeruitkomste 3.RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe 
van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid 
orientasies en posisies te beskryf en voor te stel. 

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder flsiese tweedimensionele vorms en dried- 
imensionele voorwerpe beskryf, sorteer en vergelyk; 

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder simmetrie in self en eie omgewing herken 
(met die klem op "links", "regs", "voor-" en "agterkant") ; 

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder een driedimensionele voorwerp beskryf 
in verhouding tot 'n ander (bv. "voor" of "agter"); 

Leeruitkomste 4.-METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules 
in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik. 

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder volgens nie-standaardmate skat, meet, 
vergelyk en orden driedimensionele voorwerpe. ATTRIBUTIONS 255 

Attributions 

Collection: Wiskunde Graad 1 

Edited by: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/collll25/l.l/ 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Telling" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22477/l.l/ 

Pages: 1-5 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Ruimte-orientering" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22479/l.l/ 

Pages: 5-8 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Herken verskille" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22482/l.l/ 

Pages: 9-14 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Voltooi patrone" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22483/l.l/ 

Pages: 15-16 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Baie en min" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22484/l.l/ 

Pages: 17-22 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Ewe veel" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22486/l.l/ 

Pages: 22-28 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 256 ATTRIBUTIONS 

Module: "Tel van voorwerpe" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22488/l.l/ 

Pages: 28-37 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Vorms - Reghoeke" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22493/l.l/ 

Pages: 38-45 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Wiskunde, vorms en patrone" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m22611/l.l/ 

Pages: 45-49 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 2-01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31365/l.l/ 

Pages: 49-60 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 2-02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31366/l.l/ 

Pages: 60-71 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 2 - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31367/l.l/ 

Pages: 71-79 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 3-01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31368/l.l/ 

Pages: 81-88 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 3-02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31369/l.l/ 

Pages: 88-97 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ ATTRIBUTIONS 257 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 3 - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31376/l.l/ 

Pages: 98-106 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 4-01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31379/l.l/ 

Pages: 106-118 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 4-02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31383/l.l/ 

Pages: 118-129 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 5-01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31416/l.l/ 

Pages: 131-138 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 5-02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31417/l.l/ 

Pages: 138-148 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 5 - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31419/l.l/ 

Pages: 148-158 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 6-01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31445/l.l/ 

Pages: 158-170 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 6-02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31446/l.l/ 

Pages: 170-182 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 258 ATTRIBUTIONS 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 7-01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31458/l.l/ 

Pages: 183-192 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met syfers - Module 7-02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31463/l.l/ 

Pages: 192-201 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 7 - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31464/l.l/ 

Pages: 201-212 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 7 - 04" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31465/l.l/ 

Pages: 212-217 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 8-01" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31496/l.l/ 

Pages: 218-224 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 8-02" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31498/l.l/ 

Pages: 224-233 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 8 - 03" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31499/l.l/ 

Pages: 233-242 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ 

Module: "Word Slim met Syfers - Module 8 - 04" 

By: Siyavula Uploaders 

URL: http://cnx.Org/content/m31501/l.l/ 

Pages: 242-254 

Copyright: Siyavula Uploaders 

License: http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0/ About Connexions 

Since 1999, Connexions has been pioneering a global system where anyone can create course materials and 
make them fully accessible and easily reusable free of charge. We are a Web-based authoring, teaching and 
learning environment open to anyone interested in education, including students, teachers, professors and 
lifelong learners. We connect ideas and facilitate educational communities. 

Connexions's modular, interactive courses are in use worldwide by universities, community colleges, K-12 
schools, distance learners, and lifelong learners. Connexions materials are in many languages, including 
English, Spanish, Chinese, Japanese, Italian, Vietnamese, French, Portuguese, and Thai. Connexions is part 
of an exciting new information distribution system that allows for Print on Demand Books. Connexions 
has partnered with innovative on-demand publisher QOOP to accelerate the delivery of printed course 
materials and textbooks into classrooms worldwide at lower prices than traditional academic publishers.